Aktivity v oblasti riadenia akosti

riadenie akosti

Informačný systém CAQ na podporu riadenia akosti Q-LanYs

 • implementácia informačného systému
 • programová údržba
 • krátky hot-line (zodpovedanie konkrétnych otázok)
 • rozvoj systému

Zavádzanie systémov riadenia akosti v súlade so štandardmi ISO 9001, QS 9000, VDA, TS 16949

 • vstupná analýza
 • návrh projektu pre zavedenie systému riadenia akosti
 • schválenie návrhu projektu vedením spoločnosti
 • realizácia projektu
 • certifikácia spoločnosti

Optimalizácia systémov riadenia akosti s využitím informačného balíka Q-LanYs

 • vstupná analýza
 • návrh projektu optimalizácie systému akosti
 • schválenie projektu vedením spoločnosti
 • realizácia projektu

Školenie a výcvik

 • FMEA
 • interný auditing
 • SPC - štatistická regulácia procesov
 • osem nástrojov riadenia akosti (histogram, Paretov diagram, Ishikava, ...)
 • metodika riešenia problémov (8D, myšlienková mapa, ... )
 • QFD
 • MSA

Údržba a zlepšovanie systémov riadenia akosti pre malé firmy

 • vstupná analýza
 • vykonávanie interných auditov
 • spracovanie akčných plánov pre zlepšovanie
 • dohľad a kontrola opatrení vyplývajúcich z interných a zákazníckych auditov
 • spracovanie podkladov pre ročné preskúmanie systému akosti vedením
 • komunikácia s certifikačnou spoločnosťou
 • účasť na certifikačných auditoch
 • poradenské a konzultačné služby
 • školenia zamestnancov
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.