Zmätkové hlásenie – Zberné karty chýb

Q-LanYs Novinky v module Zmätkové hlásenie ...

Na zaznamenanie zmätkovitosti, technologických strát alebo monitorovanie priebehu atributívnych znakov výrobkov v rámci celej firmy je určený modul „Zmätkové hlásenie – Zberné karty chýb“. Tento modul je navrhnutý tak, aby bol čo najjednoduchší a zadávanie dát nezaberalo veľa času. Väčšina údajov je preberaná z dopredu pripravených číselníkov. Zaznamenané chyby sú identifikované podľa obdobia vzniku, zmeny, obsluhy, miesta vzniku (zistenia) chyby, pracoviska, strediska, výrobku, skupiny výrobku a číslom zákazky. Podľa všetkých vyššie uvedených identifikačných znakov je možné vykonávať výbery dát a analyzovať ich pomocou Paretovho diagramu alebo sledovať časový priebeh zmätkovitostí pre vami definované oblasti. Tento modul môže byť integrovaný spoločne s modulom „Štatistická regulácia procesov – SPC Stanica“ alebo môže byť samostatne.

Súhrn hlavných funkcií modulu:

  • Preddefinovanie údajov pre zrýchlenie zápisu dát (číselníky).
  • Vstupný formulár pre zmätkové hlásenie.
  • Definovanie súboru dát pre analýzu podľa obdobia, výrobku, skupiny výrobku, pracoviska, strediska, obsluhy, zákazky, zmeny, kódu chýb.
  • Paretove diagramy pre zistenie, čo (kto) sa najviac podieľa na zmätkovitosti.
  • Časový priebeh zmätkovitosti (denná, týždenná, mesačná, kvartálna, ročná).
  • Časový priebeh jednotlivých chýb (p-karta). Ideálny nástroj na sledovanie účinnosti nápravných opatrení pre zníženie zmätkovitosti.
  • Výpočet ukazovateľov zmätkovitosti analyzovaného objektu (napr. výrobku, obsluhy ...), celková zmätkovitosť, podiel na celkovej zmätkovitosti a to všetko podľa počtu chybných dielov alebo ceny chybných dielov.
Q-LanYs - Softvér Zmätkové hlásenie a zberné karty chýb.   Q-LanYs - Softvér Zmätkové hlásenie a zberné karty chýb.
(kliknutím na ukážku sa zobrazí v novom okne v plnej veľkosti)
Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.