Preventívna a prediktívna údržba, plánovanie údržby
vrátane riadenia skladu náhradných dielov

Q-LanYs Novinky v module Preventívna a prediktívna údržba ...

Softvér Preventívna a prediktívna údržba je účinný nástroj pre pracovníkov v oblasti údržby a pracovníkov zodpovedných za správu náhradných dielov. V rámci tohto modulu máte k dispozícii nástroje, ktoré vám zaistia dokonalý prehľad o strojoch a ich stavu. Ďalej sú k dispozícii informácie o spotrebe náhradných dielov, o histori opráv a preventívnej údržby vykonaných na danom stroji. Plánovanie údržby a zhotovovanie záznamov z vykonanej údržby má väzbu na plánovanie opráv a riadenie skladu náhradných dielov. Využívaním tohto modulu dosiahnete zvýšenie produktivity a efektivity vo všetkých činnostiach súvisiacich s preventívnou údržbou. Využitím nástrojov prediktívnej údržby potom máte možnosť optimalizovať periódy preventívnej údržby a tým výrazne znížiť úroveň nákladov na preventívnu údržbu.

Pre pracovníkov zodpovedných za riadenie skladu náhradných dielov sú k dispozícii nástroje zaisťujúce dokonalý prehľad o stave náhradných dielov (ND), nástroje na príjem a výdaj ND a nástroje súvisiace s objednávaním ND.

Na monitorovanie účinnosti preventívnej a prediktívnej údržby sú k dispozícii nástroje pre analýzu objemu a nákladovosti opráv, vykonanej preventívnej údržby a analýzy spotreby náhradných dielov. Samozrejme sú tiež k dispozícii výkazy objemu vykonaných činností a nákladov podľa stredísk a strojov. Trendy meraných ukazovateľov prediktívnej údržby sú vyhodnocované podľa časovej osi alebo motohodín.

Základné časti tohto modulu sú:

  • Číselníky
  • Evidencia strojov a inštrukcie pre preventívnu a prediktívnu údržbu
  • Plánovanie údržby (operatívne plány)
  • Záznamy z údržby vrátane požiadaviek na opravy a rezerváciu náhradných dielov
  • Požiadavky na opravy a plánovanie opráv
  • Záznamy z opráv (plánovaných aj operatívnych)
  • Riadenie skladu náhradných dielov
  • Objednávky náhradných dielov
  • Analýzy/výkazy údržby, opráv a spotreby náhradných dielov (množstvo, časová náročnosť, náklady)

Q-LanYs - Softvér Riadenie a plánovanie údržby, Preventívna údržba   Q-LanYs - Softvér Riadenie a plánovanie údržby, Preventívna údržba
Q-LanYs - Softvér Riadenie a plánovanie údržby, Preventívna údržba   Q-LanYs - Softvér Riadenie a plánovanie údržby, Preventívna údržba
Q-LanYs - Softvér Riadenie a plánovanie údržby, Preventívna údržba   Q-LanYs - Softvér Riadenie a plánovanie údržby, Preventívna údržba
(kliknutím na ukážku sa zobrazí v novom okne v plnej veľkosti)
Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.