Riadenie podnikovej dokumentácie a zmlúv - DMS

Q-LanYs Novinky v module Riadenie podnikovej dokumentácie ...

Tento softvér je určený na správu a riadenie podnikovej dokumentácie a spĺňa všetky požiadavky noriem ISO 9001 aj požiadavky automobilového priemyslu TS16949 na riadenie dokumentácie akosti v jeho celom životnom cykle.

Pomocou tohto modulu ste schopní zaistiť všetky fázy procesu riadenia dokumentácie:

 • Definovanie správcu dokumentu
 • Spracovanie dokumentu
 • Pripomienkové konanie nového dokumentu
 • Kontrola a schválenie (uvoľnenie) dokumentu
 • Distribúcia a riadna evidencia dokumentácie
 • FULLTEXT vyhľadávanie
 • Možnosť definovania prístupu pre jednotlivé druhy dokumentácie (obmedziť prístup k dokumentácii s citlivými informáciami)
 • Automatické zaznamenanie o oboznámení sa s novým/zmeneným dokumentom.
 • Používanie dokumentácie (evidencia a rýchly prístup k platnej dokumentácii, k dokumentácii v spracovaní aj zrušenej dokumentácii [archív neplatnej dokumentácie])
 • Dokonalý prehľad o dokumentácii distribuovanej používateľom alebo na stále distribučné miesta
 • Rýchly prístup k zneniu daného dokumentu v ľubovoľnom formáte (doc, pdf, xml, jpg,...)
 • Zmenové konanie dokumentu
 • Funkcia informovania používateľov o zverejnení/uvoľnení nového dokumentu alebo zmeny prostredníctvom e-mailu. (spolupracuje s Outlook Express, MS Outlook, Lotus Notes)
 • Automatické upozornenie používateľa na novú dokumentáciu alebo dokumentáciu čakajúcu na ďalšie spracovanie (napr. pripomienkové konanie).
 • Plánovanie a vykonávanie revízie dokumentácie
 • Zrušenie platnosti dokumentu a jeho stiahnutie
 • Archivácia neplatnej dokumentácie

Každý dokument môže obsahovať ľubovoľné množstvo príloh. Ďalej môže byť rozdelený do ľubovoľného počtu dielov a hladín, ktoré sú samostatne riadené. Počet dielov a hladín nie je obmedzený a je možné vytvoriť ľubovoľne veľkú stromovú štruktúru dokumentu (dokumentácie).

Modul „Riadenie podnikovej dokumentácie“ je nástroj na riadenie všetkých druhov dokumentácií ako napríklad príručky akosti, smerníc, kontrolných plánov, reglementov, pracovných inštrukcií, FMEA atď. vo všetkých fázach životného cyklu dokumentu.

Modul je prispôsobený pre pripojenie znenia dokumentu v dvoch jazykoch zároveň. Znenie dokumentu otvárate priamo z programu a tým sa stáva tento modul ideálnym nástrojom na priamy prístup k dokumentácii v ľubovoľnej elektronickej forme (formáte).

Q-LanYs - Softvér Správa a riadenie dokumentácie akosti   Q-LanYs - Softvér Správa a riadenie dokumentácie akosti

Q-LanYs - Softvér Správa a riadenie dokumentácie akosti   Q-LanYs - Softvér Správa a riadenie dokumentácie akosti
(kliknutím na ukážku sa zobrazí v novom okne v plnej veľkosti)
Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.