Plánovanie laboratórnych skúšok

Q-LanYs

Modul Plánovanie laboratórnych skúšok je určený na plánovanie dlhodobých skúšok, na zaznamenanie ich priebehu a konečného výsledku. Pre každé skúšobné zariadenie sú jednotlivé skúšky zoradené do frontu, kde jednoduchým spôsobom plánujete dátum ich začatia a predpokladaný dátum ich ukončenia. Naplánované skúšky vidíte v prehľadnom zozname alebo taktiež grafickým spôsobom pomocou Ganttovho diagramu, kde môžete termíny jednotlivých skúšok interaktívne upravovať. Použitím tohto programu si nielen významným spôsobom uľahčíte riadenie vášho laboratória alebo skúšobne, ale taktiež pracovníci iných útvarov dostanú rýchlu odpoveď, kedy bude dokončená ich požadovaná skúška.

Na štandardné riadenie skúšobní a laboratórií použite modul „Vstupná a výstupná kontrola, skúšobne a laboratóriá“.

Základné časti tohto modulu sú:

  • Zoznam skúšobných zariadení
  • Karta skúšobného zariadenia s možnosťou pripojenia dokumentov (napr. návody, schémy atď.)
  • Rozpis skúšok na danom skúšobnom zariadení
  • Grafické zobrazenie naplánovaných skúšok
  • Karta skúšky pre záznam jej priebehu a výsledku

Q-LanYs - Plánovanie dlhodobých laboratórnych skúšok

Q-LanYs - Plánovanie dlhodobých laboratórnych skúšok
(kliknutím na ukážku sa zobrazí v novom okne v plnej veľkosti)
Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.