Monitoring výrobného procesu a prestojovosti strojov

Q-LanYs Novinky v module Monitoring prestojovosti strojov ...

V dnešnej dobe je nutné nielen neustále zlepšovať a optimalizovať akosť vyrábaných výrobkov, ale taktiež klásť veľký dôraz na zvyšovanie produktivity práce a znižovanie nákladovosti výrobných procesov. Za týmto účelom bol vyvinutý „systém pre monitoring prestojovosti strojov a monitoring výrobného procesu“ na identifikovanie slabých miest v oblasti produktivity práce a činností ovplyvňujúcich nákladovosť a produktivitu práce výrobných procesov. To znamená, že ste schopní odhaliť slabiny v oblastiach logistiky materiálu, organizácie práce, technického stavu strojov a taktiež v oblasti kvality vyrábaných produktov.

Q-LanYs Pack 2018
Monitoring prestojovosti strojov a výrobných procesov

Za účelom zaistenia dostupnosti nášho systému aj pre malé firmy sú k dispozícii variantné riešenia od najjednoduchšej konfigurácie systému až po sofistikovaný systém umožňujúci monitorovanie strojov, sledovanie počtu cyklov, počtu vyrobených výrobkov, výrobné hlásenia, vykonávanie SPC (štatistickú reguláciu výroby), sledovanie podielov plánovaných udalostí ako údržby, prestavby liniek a ďalej možnosť on-line sledovania kvalitatívnych parametrov výrobkov alebo technologických parametrov. Podľa nutnosti sme taktiež schopní zaistiť bezdrôtový prenos sledovaných impulzov.

Ďalej tento produkt umožňuje zber dát o prebiehajúcej výrobe alebo výrobku priamo z výrobného procesu a taktiež vykonávať štatistickú reguláciu parametrov výrobkov (SPC) priamo na pracovisku alebo operácii.

Podľa zložitosti konfigurácie systému monitoringu ho môžeme rozdeliť na konfiguráciu:

 • Basic – najjednoduchšia konfigurácia umožňujúca monitorovanie stavu stroja „vypnutý/zapnutý a nevyrába/zapnutý a vyrába/udalosť“. Udalosťou je myslená napr. údržba stroja, prestavba na iný výrobok atď. Ďalej častosť výrobných cyklov, počet vyrobených výrobkov atď. Na základe získaných dát je možné analyzovať sledovaný proces pomocou grafov a vypočítaných štatistík.
 • Standard – navyše od konfigurácie BASIC je na pracovisku umiestnený operátorský panel, pomocou ktorého je možné uskutočňovať výrobné hlásenia, identifikovať prestoje zadaním kódov prestojovosti a ďalej sledovať udalosti vrátane ich časovej náročnosti.
 • Professional – ucelený monitorovací systém s možnosťami monitoringu prestojovosti, identifikácie príčin prestojovosti, sledovania udalostí (údržby stroja, prestavby atď.), uskutočňovaním výrobného hlásenia, SPC a on-line sledovaním kvalitatívnych a technologických parametrov.
 • Schéma monitorovacieho systému

  Q-LanYs - Monitoring prestojovosti strojov, výrobného procesu a produktivity Q-LanYs - Monitoring prestojovosti strojov, výrobného procesu a produktivity

  .

  Používané obrazovky a formuláre

  Sledovanie priebehu stavu stroja
  Grafické sledovanie stavu monitorovaných strojov (výrobných liniek) na základe dát zaznamenaných modulom „Monitor“.

  Q-LanYs - Monitoring prestojovosti strojov, výrobného procesu a produktivity

  .

  Analýzy monitorovaných dát

  Analýzy zaznamenaných dát pre zisťovanie skutočného stavu a trendov prestojovosti a produktivity strojov podľa rôznych hľadísk (udalostí, pracovísk, pracovníkov, príčin prestojov atď.)

  Q-LanYs - Monitoring prestojovosti strojov, výrobného procesu a produktivity Q-LanYs - Monitoring prestojovosti strojov, výrobného procesu a produktivity Q-LanYs - Monitoring prestojovosti strojov, výrobného procesu a produktivity  .

  Operátorský panel

  Ide o aplikáciu určenú priamo pre operátorov, ktorí prostredníctvom panelových PC umiestnených priamo na pracovisku môžu zaznamenávať dôležité informácie ako:

 • príčiny prestojov
 • začatie a ukončenie udalostí (údržby, prestavby, atď.)
 • vykonávať SPC priamo na pracovisku
 • zaznamenávať údaje o vyrobenej produkcii a zmätkovitosti (výrobné hlásenie)
 • Q-LanYs Q-LanYs Q-LanYs Q-LanYs
  .

  Nastavenie konfigurácie systému monitoringu.

  Modul „Monitor“ zaisťuje nastavenie monitorovacieho systému, vlastnú komunikáciu so zariadením indikujúcu prestoje sledovaného stroja (linky) a zaznamenávanie ich stavu na server SQL.

  Q-LanYs - Monitoring prestojovosti strojov, výrobného procesu a produktivity Q-LanYs - Monitoring prestojovosti strojov, výrobného procesu a produktivity


  Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
  Pre bližšie informácie nás kontaktujte.