CAQ - Informačný systém na podporu riadenia akosti

Q-LanYs

CAQ Informačný systém Q-LanYs vychádza z dlhodobých skúseností v oblasti riadenia akosti. Tento produkt vznikol na základe praktických potrieb optimalizácie a zvýšenia výkonnosti systémov riadenia akosti (SRA). CAQ informačný systém Q-LanYs nie je len softvér, ale dodávka komplexného riešenia na zaisťovanie a optimalizáciu jednotlivých oblastí SRA.
CAQ informačný systém je modulárny a môžeme ho rozdeliť do troch základných oblastí:

Q-LanYs Pack 2018 - Systém riadenia akosti

MODUL Riadenie podnikovej dokumentácie

MODUL Riadenie technických noriem, predpisov a výkresov

MODUL Úlohy, Riešenie nezhôd, Kontinuálne zlepšovanie, Ciele akosti a ukazovatele procesov. Podpora riadenia projektov, APQP a PPAP.

MODUL Audit systému riadenia akosti

MODUL Reklamácie od zákazníkov

MODUL Reklamácie dodávateľom

MODUL Dodávatelia a ich hodnotenie

MODUL Metrológia a MSA

MODUL Preventívna a prediktívna údržbaQ-LanYs Pack 2018 - Monitoring akosti výrobkov


Q-LanYs Pack 2018 - Monitoring výrobného procesu, prestojovosti strojov a produktivity


REFERENCIE

Systémové požiadavky

OS WIN XP, VISTA, WIN 7, WIN 8, WIN10
HW Pentium II, 500 MHz, RAM 1 GB

Garancia, servis

Hot-line, záručný a pozáručný servis, údržba SW, rozvoj podľa požiadaviek používateľov.

Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
Ak požadujete bližšie informácie, kontaktujte nás.