Hodnotenie dodávateľov

Q-LanYs Novinky v module Hodnotenie dodávateľov ...

Softvér „Hodnotenie dodávateľov“ je určený pre oddelenia nákupu a pracovníkov zaoberajúcich sa zlepšovaním dodávateľov. Tento modul ponúka viacero nástrojov na zaistenie dôležitých informácií o dodávateľoch. Pre riadenie úloh a opatrení vyplývajúcich z hodnotenia dodávateľov sú k dispozícii nástroje zaisťujúce evidenciu a dokonalý prehľad o prijatých opatreniach a priebehu ich plnenia.

Hodnotenie dodávateľov sa vykonáva základe ukazovateľov:

  • akosť dodávok
  • včasnosť dodávok
  • servis (používateľom definované čiastkové ukazovatele servisu)
  • ostatné (používateľom definované ostatné ukazovatele)
  • celkový ukazovateľ spokojnosti (váhový priemer všetkých vyššie uvedených ukazovateľov)

Hlavné časti modulu „Hodnotenie dodávateľov“

  • Číselníky
  • Dodávatelia
  • Hodnotenie dodávateľov
  • Úlohy/Opatrenia

Číselníky

Tu definujete ukazovatele pre hodnotenie dodávateľov a ďalšie údaje pre uľahčenie vytvárania záznamu o dodávateľoch a ich hodnotení.

Dodávatelia

Evidencia dodávateľov, riadenie korešpondencie s dodávateľmi a zaznamenanie dôležitých informácií o dodávateľoch.

Hodnotenie dodávateľov

Súhrn nástrojov na hodnotenie dodávateľov.

Úlohy/Opatrenia

Pre riadenie úloh a opatrení vyplývajúcich z hodnotenia dodávateľov a styku s dodávateľmi sú k dispozícii nástroje zaisťujúce dokonalý prehľad o prijatých úlohách, o priebehu ich plnenia, kontroly splatných úloh atď.

Q-LanYs - Softvér na Hodnotenie dodávateľov

Q-LanYs - Softvér na Hodnotenie dodávateľov

Q-LanYs - Softvér na Hodnotenie dodávateľov
(kliknutím na ukážku sa zobrazí v novom okne v plnej veľkosti)
Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.