FMEA a Kontrolné plány

Q-LanYs Novinky v module FMEA a Kontrolné plány ...

Tento softvér je určený pre spracovanie a spoločné riadenie dokumentov FMEA a Kontrolné plány. pre prehľadné usporiadanie dokumentov a ich jednoduché vyhľadanie je možné definovať stromovú štruktúru projektov / výrobkov alebo procesov. Pre každý projekt/proces môžete vytvoriť aktívny diagram procesu. Pre uľahčenie tvorby FMEA a kontrolných plánov sú k dispozícii znalostnej databázy a funkcie pre nakopírovaniu obsahu podobných už existujúcich dokumentov. U kontrolných plánov máte možnosť si zvoliť, či požadujete zabezpečiť väzbu medzi celkovým kontrolným plánom a čiastkovými kontrolnými inštrukciami (napr. inštrukciami pre výstupnú kontrolu, vstupnú kontrolu, SPC, atď.). To znamená mať možnosť spravovať všetky kontrolné plány a kontrolné inštrukcie z jedného miesta. Samozrejme sú tiež k dispozícii funkcie pre zaznamenanie histórie zmien oboch dokumentov a ďalšie funkcie. Softvér je tiež prispôsobený a obsahuje rad funkcií pre vytvorenie viacjazyčných FMEA a kontrolných plánov.

Súhrn hlavných funkcií modulu:

 • Možnosť vytvorenia stromovej štruktúry projektov / výrobkov / procesov.
 • Možnosť vytvorenia aktívnych diagramov procesu pre každý projekt / výrobok / proces.
 • Možnosť pripojenia diagramu procesu vytvorenom v inom softvér v ľubovoľnom formáte.
 • Definícia viacerých verzií FMEA a Kontrolných plánov k jednému projektu / procesu (tzn. Viac variantov výrobkov ...)
 • Vytváranie viacjazyčných FMEA a Kontrolných plánov v rámci jedného dokumentu / formulára.
 • Spracovanie FMEA a Kontrolných plánov (možnosť nakopírovaniu obsahu už existujúcich dokumentov)
 • Pre uľahčenie spracovania FMEA a Kontrolných plánov je k dispozícii znalostnej databázy pre uloženie / vloženie vzorových pasáží
 • Je zaistená podpora pre spracovanie jazykových verziách dokumentov v slovenčine, angličtine a nemčine.
 • Možnosť zaistenia väzby kontrolných plánov a čiastkových kontrolných inštrukcií.
 • Tlač dokumentov vrátane možnosti vytvorenia vlastných tlačových zostáv v MS Word alebo MS Excel.
 • Zaznamenanie histórie verzií a zmien dokumentov.
 • Rýchly prístup k FMEA a KP priamo z aktívnych diagramov procesov.
 • Rýchly prístup k zneniu predchádzajúcich verzií dokumentov.
 • Umožnené spracovanie nových verzií FMEA a KP paralelne vedľa už platných verzií dokumentov.
 • Zaistené pravidelné riadenie revízií / preskúmanie FMEA
 • Štatistiky FMEA (Prehľad podľa RPN, Výskyt-Význam matice, Top 10 príčin podľa RPN)
Q-LanYs - Softvér FMEA - analýza možných chýb a príčin   Q-LanYs - Softvér FMEA - analýza možných chýb a príčin   Q-LanYs - Softvér FMEA - analýza možných chýb a príčin Q-LanYs - Softvér FMEA - analýza možných chýb a príčin Q-LanYs - Softvér FMEA - analýza možných chýb a príčin   Q-LanYs - Softvér FMEA - analýza možných chýb a príčin   Q-LanYs - Softvér FMEA - analýza možných chýb a príčin  
(kliknutím na ukážku sa zobrazí v novom okne v plnej veľkosti)
Prevezmite si kompletný katalóg s popisom systému Q-LanYs vo formáte PDF.
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.