Aktivity v oblasti informačných systémov

informačné systémy

Zaoberáme sa zákazkovým vývojom aplikačného programového vybavenia – webových, podnikových alebo špeciálnych aplikácií – podľa požiadaviek objednávateľa. Garantujeme záručný a pozáručný servis a údržbu a rozvoj aplikácií podľa konkrétnych požiadaviek a dohodnutých podmienok.

Pracujeme s vývojovými technológiami a programovacími jazyky DELPHI, PHP, SQL a ďalšie.

Tvorba aplikačného programového vybavenia na zákazku

Okrem riešení komplexného CAQ IS taktiež vytvárame aplikačné programové vybavenie pre doplnenie a zdokonalenie existujúcich informačných systémov podľa vašich špecifických požiadaviek.

Vlastná tvorba aplikačného programového vybavenia je zameraná predovšetkým na:

  • Vývoj aplikačného softvéru a databázových aplikácii
  • Vývoj aplikácií pre Internet/Intranet


Microsoft Ostatné
  • OLEDB (ADO), ADO.NET
  • MS SQL Server, MSDE
  • JavaScript
  • HTML (DHTML, XHTML)
  • CSS, XSLT
  • XML(Xpath, DOM, JDOM SAX, ...)
  • PHP
  • Delphi

Pre bližšie informácie nás kontaktujte.