Riadenie akosti – informačný systém CAQ,
školenia, poradenstvo, optimalizácia, monitoring

informačné systémy

Firma Q-LanYs pôsobí v oblastiach systémov riadenia akosti a softvérovej podpory SRA. Naše služby sú určené výrobným aj nevýrobným organizáciám, hľadajúcim riešenie na mieru alebo chcú využiť osvedčené štandardizované riešenie.

V rámci našich služieb ponúkame ucelený informačný systém CAQ na podporu riadenia akosti a ďalej, na základe mnohoročných praktických skúseností, služby týkajúce sa optimalizácie a zlepšovania systémov riadenia akosti vedúce k ich zjednodušeniu a vyššej výkonnosti.

Q-LanYs Pack 2018 :

Pre firmy začínajúce s budovaním systému riadenia akosti ponúkame podporu, poradenstvo, školenia personálu a riešenia vedúce k úspešnej certifikácii podľa medzinárodných noriem ISO 9000, QS9000, VDA a TS 16949.


Informačné systémy všeobecne

V oblasti informačných systémov sa zaoberáme zákazkovým vývojom aplikačného programového vybavenia – webových, podnikových alebo špeciálnych aplikácií – podľa požiadaviek objednávateľa. Vytvárame riešenia pre platformy MICROSOFT, DELPHI a ďalšie...