Metrologia - ewidencja i kalibracja mierników i MSA

Q-LanYs Nowości w module Metrologia ...

Software dla metrologii jest skutecznym narzędziem do zarządzania miernikami, przyrządzmi pomiarowymi i urządzeniami pomiarowymi podlegającymi regulaminowi metrologicznemu. Spełniają wszystkie wymagania wynikające ze standardów ISO 9001, TS 16949 i standardu do akredytacji laboratoriów kalibrujących EN ISO IEC 17025. Wykorzystane metody są zgodne z MSA 4.wydanie .

Software "Metrologia" jest dostarczane w trzech wariantach:

Metrologia Basic - Najprostszy wariant zawierający ewidencję mierników, planowanie kalibracji, wypożyczalnię mierników, statystyki mierników i statystyki kosztów zewnętrznych kalibracji.

Metrologia Standard - zawiera ewidencję mierników, planowanie kalibracji, wykonywanie własnych (wewnętrznych) kalibracji, protokoły kalibracji łącznie z obliczeniami uchybów i rozszerzonej niepewności pomiarów, analizy błędów liniowości i stabilności miernika, statystyki mierników i statystyki kosztów zewnętrznych i wewnętrznych kalibracji.

Metrologia Profesional - Obejmuje wszystkie funkcje wersji standard plus narzędzi do badania przydatności mierników (MSA) - studia Cg, Cgk, R&R, ANOVA, analiza graficzna i metoda detekcji sygnału razem z krótką metodą dla mierników atrybutowych.

Wersja językowa - w oprogramowaniu METROLOGIA można dowolnie przechodzić pomiędzy wersjami językowymi CZESKI, ANGIELSKI, NIEMIECKI, POLSKI, HISZPAŃSKI I FRANCUSKI.

Podstawowe własności tego modułu to:

 • Zestawienia
 • Ewidencja mierników, łańcuchów metrologicznych, mierników o większej liczbie zakresów
 • Planowanie kalibracji, konserwacji i roboczego sprawdzania mierników
 • Kalibracja i protokoły kalibracji łącznie z obliczeniem uchybu i niepewności pomiaru
 • Funkcja do tworzenia własnych protokołów kalibracji i zestawów do wydruku
 • Analiza błędów liniowości i stabilności miernika na podstawie wartości uzyskanych z kalibracji
 • Statystyki mierników i analizy kosztów na kalibracje
 • Wypożyczalnia mierników
 • Badanie przydatności mierników - MSA
 • Studium powtarzalności miernika - Cg, Cgk
 • Studium R&R (GRR) - metoda oparta na rozstępie (krótka metoda)
 • Studium R&R (GRR) - metoda oparta na średniej i na rozstępie (długa metoda)
 • Studium R&R (GRR) - metoda ANOVA
 • Analiza graficzna przydatności mierników
 • Studium mierników atrybutowych - krótka metoda
 • Studium mierników atrybutowych - model detekcji sygnału
  • Przegląd wykonanych studiów dla wyrobu

  Definicje zestawień

  Dla ułatwienia pracy w dalszych częściach programu definiujemy zestawienia, jako na przykład kategorie mierników, typy mierników, wykaz wyrobów, pracowników, ośrodki kalibracji, procedury kalibracji, itp.

  Ewidencja mierników

  Do ewidencji i przechowywania niezbędnych danych o mierniku służy "Wykaz mierników" i "Karta ewidencyjna miernika", gdzie oprócz podstawowych danych o mierniku znajdują się też dane o kalibraci, historii użytkowania i naprawach. Karta ewidencyjna miernika jest połączona z częścią programową modułu "Kalibracja" i danymi wynikowymi z procesu kalibracji są automatycznie przenoszone do karty mmiernika. Chodzi o dane o wyniku kalibracji, dacie kalibracji, końcu ważności kalibracji, numerze protokołu, niepewności pomiarów, itp. Historia kalibracji wewnętrznych i zewnętrznych jest zapisywana automatycznie. Jeżeli mają Państwo protokoły z kalibracji zewnętrznych w postaci elektronicznej, to można je dołączyć do protokołów o kalibracji, a potem bezpośrednio z programu otwierać dany protokół kalibracji.

  Program jest również przystosowany do zarządzania miernikami dla poszczególnych zakładów produkcyjnych. Kiedy chcemy, aby pracownicy danego zakładu produkcyjnego mieli dostęp tylko do mierników tego zakładu.

  Program zawiera również funkcje do tworzenia własnych układów do druku. A następnie funkcje do zmiany nazwy pozycji i tekstów w formularzach i w zdefiniowanych wcześniej zestawach do druku.

  Kalibracja

  Kalibracja jest użytecznym narzędziem do prowadzenia właściwego zarządzania i wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych kalibracji mierników.

  podstawowymi elementami "kalibracji" są:

  • plan kalibracji zapewniający wybór mierników z przekroczonym terminem kalibracji w konkretnym dniu
  • zapisy nadzorowanych ( kalibrowanych ) wymiarów
  • własne wykonanie kalibracji łącznie z obliczeniem uchybu i rozszerzonej niepewności pomiaru
  • przedstawienie uchybu liniowości w całym obserwowanym zakresie miernika
  • przebieg kalibracji i wyświetlenie stabilności miernika
  • wydruk protokołu kalibracji (możliwośc definiowania własnych protokołów kalibracji)

  Wypożyczalnia mierników

  Do ewidencji wypożyczonych mierników i zapisywania historii wypożyczeń korzystamy z funkcji części programu "Wypożyczalnia mierników". Wypożyczenia mierników są automatycznie zapisywane do karty miernika, co zapewnia natychmiastową informację o miejscu, w którym jest miernik.

  Studium przydatności mierników - MSA

  Modul Metrologia Profesional zawiera metody do badania przydatności mierników łącznie z metodami dla mierników atrybutowych. Użyteczną częścią tej funkcji programu jest wyświetlanie wykonanych studiów mierników według wyrobów.

  Metody stosowane do analizy przydatności mierników:

  • Studium powtarzalności miernika - Cg, Cgk
  • Studium R&R (GRR) - metoda oparta na rozstępie (krótka metoda)
  • Studium R&R (GRR) - metoda oparta na średniej i na rozstępie (długa metoda)
  • Studium R&R (GRR) - metoda ANOVA
  • Analiza graficzna przydatności mierników
  • Studium mierników atrybutowych - krótka metoda
  • Studium mierników atrybutowych - model detekcji sygnału

  Q-LanYs - Zarządzanie, ewidencja i kalibracja mierników, Software do metrologii i MSA   Q-LanYs - Zarządzanie, ewidencja i kalibracja mierników, Software do metrologii i MSA
  Q-LanYs - Zarządzanie, ewidencja i kalibracja mierników, Software do metrologii i MSA   Q-LanYs - Zarządzanie, ewidencja i kalibracja mierników, Software do metrologii i MSA
  Q-LanYs - Zarządzanie, ewidencja i kalibracja mierników, Software do metrologii i MSA   Q-LanYs - Zarządzanie, ewidencja i kalibracja mierników, Software do metrologii i MSA
  (klikając na podgląd wyświetlamy w nowym oknie w pełnej wielkości)
  Dla uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z nami.