Aktivity v oblasti řízení jakosti

řízení jakosti

CAQ informační systém pro podporu řízení jakosti Q-LanYs

 • implementace informačního systému
 • programová údržba
 • krátký hot-line (zodpovídání konkrétních dotazů)
 • rozvoj systému

Zavádění systémů řízení jakosti v souladu se standardy ISO 9001, QS 9000, VDA, TS 16949

 • vstupní analýza
 • návrh projektu pro zavedení systému řízení jakosti
 • schválení návrhu projektu vedením společnosti
 • realizace projektu
 • certifikace společnosti

Optimalizace systémů řízení jakosti s využitím informačního balíku Q-LanYs

 • vstupní analýza
 • návrh projektu optimalizace systému jakosti
 • schválení projektu vedením společnosti
 • realizace projektu

Školení a výcvik

 • FMEA
 • interní auditing
 • SPC - statistická regulace procesů
 • osm nástrojů řízení jakosti (histogram, Paretův diagram, Ishikava, ...)
 • metodika řešení problémů (8D, myšlenková mapa, ... )
 • QFD
 • MSA

Údržba a zlepšování systémů řízení jakosti pro malé firmy

 • vstupní analýza
 • provádění interních auditů
 • zpracování akčních plánů pro zlepšování
 • dohled a kontrola opatření vyplývajících z interních a zákaznických auditů
 • zpracování podkladů pro roční přezkoumání systému jakosti vedením
 • komunikace s certifikační společností
 • účast na certifikačních auditech
 • poradenské a konzultační služby
 • školení zaměstnanců
Pro bližší informace nás kontaktujte.