Zmetkové hlášení - Sběrné karty vad

Q-LanYs Novinky v modulu Zmetkové hlášení ...

Software pro zaznamenání zmetkovitosti, technologických ztrát nebo monitorování průběhu atributivních znaků výrobků v rámci celé firmy je určen modul „Zmetkové hlášení – Sběrné karty vad“. Tento modul je navržen tak, aby byl co nejjednodušší a zadávání dat nezabíralo mnoho času. Většina údajů je přebírána z předem připravených číselníků. Zaznamenané vady jsou identifikovány podle období vzniku, směny, obsluhy, místa vzniku (zjištění) vady, pracoviště, střediska, výrobku, skupiny výrobku a číslem zakázky. Dle všech výše uvedených identifikačních znaků je možné provádět výběry dat a analyzovat je pomocí Paretova diagramu nebo sledovat časový průběh zmetkovitostí pro vámi definované oblasti. Tento modul může být integrován společně s modulem "Statistická regulace procesů – SPC Stanice" nebo může byt samostatně.

Souhrn hlavních funkcí modulu:

  • Předdefinování údajů pro zrychlení zápisu dat (Číselníky).
  • Vstupní formulář pro zmetkové hlášení.
  • Definování souboru dat pro analýzu dle období, výrobku, skupiny výrobku, pracoviště, střediska, obsluhy, zakázky, směny, kódu vad.
  • Paretovy diagramy pro zjištění co (kdo) se nejvíce podílí na zmetkovitosti.
  • Časový průběh zmetkovitosti (denní, týdenní, měsíční, kvartální, roční).
  • Časový průběh jednotlivých vad (p-karta). Ideální nástroj pro sledování účinnosti nápravných opatření pro snížení zmetkovitosti.
  • Výpočet ukazatelů zmetkovitost analyzovaného objektu (např. výrobku, obsluhy ...), celková zmetkovitost, podíl na celkové zmetkovitosti a to vše dle počtu vadných dílů nebo ceny vadných dílů.
Q-LanYs - Software Zmetkové hlášení a sběrné karty vad.   Q-LanYs - Software Zmetkové hlášení a sběrné karty vad.
(kliknutím na náhled se zobrazí v novém okně v plné velikosti)
Stáhněte si kompletní katalog s popisem systému Q-LanYs ve formátu PDF.
Pro bližší informace nás kontaktujte.