Modul Výrobkové audity jakosti

Q-LanYs

Proces výrobkový audit ověřuje nezávisle na uvolňování vyrobené produkce, zda výrobek splňuje požadavky dané technickými specifikacemi (zákazníkem), legislativou a autorizovanými / akreditovanými osobami. Jde o proces, který musí být zahrnut do celého systému řízení jakosti vyráběné produkce a musí být v souladu s ostatními kontrolními procesy, pro zajištění optimálního a produktivního sytému kontroly jakosti výrobků.


Pro zajištění procesu výrobkových auditů je zpracován modul „Výrobkové audity“ splňující výše uvedené požadavky. V rámci tohoto modulu jsou k dispozici nástroje k vytvoření kontrolních plánů výrobkových auditů, stanovení periody provádění auditů, plánování auditů, zaznamenání výsledků auditu, vyhodnocení a tisku protokolu výrobkového auditu.

Hlavní funkce modulu:

  • Tvorba kontrolního plánu
  • Plánování výrobkových auditu
  • Provádění a záznam výsledků auditu
  • Protokol výrobkového auditu
  • Analýzy výrobkových auditů
Q-LanYs - Software pro výrobkový audit jakosti  
Stáhněte si kompletní katalog s popisem systému Q-LanYs ve formátu PDF.
Pro bližší informace nás kontaktujte.