Modul Vstupní kontrola
Modul Uvolnění výrobní linky (Uvolnění 1.kusu)
Modul Výstupní kontrola
Modul Zkušebny a laboratoře

Q-LanYs Novinky v modulech Kontroly, Zkušebny a laboratoře ...

Tyto moduly jsou určeny pro monitorování a přejímky vstupního materiálu, polotovarů a finálních výrobků. Pro uvolňování dávek můžete využít AQL přejímek pro kontrolu dávek v sérii s přechodovými pravidly a LQ přejímek izolovaných dávek bez přechodových pravidel.

V rámci těchto modulů jsou zahrnuty následující funkce:

  • Tvorba kontrolních instrukcí
  • Archivace neplatných kontrolních instrukcí
  • Plánování kontroly u periodických zkoušek
  • AQL a LQ přejímky
  • Záznam měření a vyhodnocení měření včetně tisku uvolňovacího protokolu
  • Zobrazení X−karty průběhu měřených parametrů (možnost nastavení mezí zásahu)
  • Podpora analýzy nejčastěji vyskytujících se vad pomocí paretova diagramu
  • Možnost on-line snímání měřených dat z měřících přístrojů a zařízení

Tvorba kontrolních instrukcí

Slouží pro definici kontrolních instrukcí pro přejímku materiálu, polotovarů a hotových výrobků. V rámci kontrolních instrukcí definujete požadovaný rozměr včetně tolerancí, velikost výběru, četnost zkoušek, meze zásahu, předepsané měřidlo a další.

Plánování kontroly dodávek (dávek)

V případě definování periodických zkoušek systém automaticky kontroluje platnost provedených měření a provádí předpis zkoušek, které je nutno měřit pro daný výrobek v daném čase. Pro kontrolu dávek v sérii (AQL přejímky) můžete využít funkce stanovení velikosti výběru na velikosti kontrolované dávky a pravidel pro normální, zmírněnou nebo zpřísněnou kontrolu.

Záznam a vyhodnocení měření

Při zaznamenání měření je hodnota ihned vyhodnocena vůči tolerančním mezím. Na základě výsledku měření máte možnost tisk protokolu pro uvolnění/neuvolnění výroby nebo zkušebního protokolu.

Analýza zaznamenaných dat

Pro detailní analýzu měřených parametrů jsou k dispozici statistické nástroje umožňující analyzovat zaznamenaná data pro určité období, výrobek, skupinu výrobků nebo jiné soubory dat dle vaší definice. Požadované hodnoty je možno zobrazit pomocí X−karty.

Analýza neshodných dodávek

Pro analýzu parametrů nejvíce podílejících se na neshodných dávkách je k dispozici Paretova analýza.

Q-LanYs - Software Vstupní a Výstupní kontrola, Zkušebny   Q-LanYs - Software Vstupní a Výstupní kontrola, Zkušebny
(kliknutím na náhled se zobrazí v novém okně v plné velikosti)
Stáhněte si kompletní katalog s popisem systému Q-LanYs ve formátu PDF.
Pro bližší informace nás kontaktujte.