Preventivní a prediktivní údržba, plánování údržby
včetně řízení skladu náhradních dílů

Q-LanYs Novinky v modulu Preventivní a prediktivní údržba ...

Software Preventivní a prediktivní údržba je účinný nástroj pro pracovníky v oblasti údržby a pracovníky odpovědné za správu náhradních dílů. V rámci tohoto modulu máte k dispozici nástroje, které vám zajistí dokonalý přehled o strojích a jejich stavu. Dále jsou k dispozici informace o spotřebě náhradních dílů, o histori oprav a preventivní údržby provedených na daném stroji. Plánování údržby a pořizování záznamů z provedené údržby má vazbu na plánování oprav a řízení skladu náhradních dílů. Využíváním tohoto modulu dosáhnete zvýšení produktivity a efektivity ve všech činnostech souvisejících s preventivní údržbou. Využitím nástrojů prediktivní údržby pak máte možnost optimalizovat periody preventivní údržby a tím výrazně snížit úroveň nákladů na preventivní údržbu.

Pro pracovníky odpovědné za řízení skladu náhradních dílů jsou k dispozici nástroje zajišťující dokonalý přehled o stavu náhradních dílů (ND), nástroje pro příjem a výdej ND a nástroje související s objednáváním ND.

Pro sledování účinnosti preventivní a prediktivní údržby jsou k dispozici nástroje pro analýzu objemu a nákladovosti oprav, provedené preventivní údržby a analýzy spotřeby náhradních dílů. Samozřejmě jsou také k dispozici výkazy objemu provedených činností a nákladů dle středisek a strojů. Trendy měřených ukazatelů prediktivní údržby jsou vyhodnocovány dle časové osy nebo motohodin.

Základní části tohoto modulu jsou:

  • Číselníky
  • Evidence strojů a instrukce pro preventivní a prediktivní údržbu
  • Plánování údržby (operativní plány)
  • Záznamy z údržby včetně požadavků na opravy a rezervaci náhradních dílů
  • Požadavky na opravy a plánování oprav
  • Záznamy z oprav (plánovaných i operativních)
  • Řízení skladu náhradních dílů
  • Objednávky náhradních dílů
  • Analýzy/výkazy údržby, oprav a spotřeby náhradních dílů (množství, časová náročnost, náklady)

Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba   Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba
Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba   Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba
Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba   Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba
(kliknutím na náhled se zobrazí v novém okně v plné velikosti)
Stáhněte si kompletní katalog s popisem systému Q-LanYs ve formátu PDF.
Pro bližší informace nás kontaktujte.