Řízení podnikové dokumentace a smluv - DMS

Q-LanYs Novinky v modulu Řízení podnikové dokumentace ...

Tento software je určen pro správu a řízení podnikové dokumentace a splňuje všechny požadavky norem ISO 9001 i požadavky automobilového průmyslu TS16949 na řízení dokumentace jakosti v jeho celém životním cyklu.


Pomocí tohoto modulu jste schopni zajistit všechny fáze procesu řízení dokumentace :

 • Definování správce dokumentu
 • Zpracování dokumentu
 • Připomínkové řízení nového dokumentu
 • Kontrola a schválení (uvolnění) dokumentu
 • Distribuce a řádná evidence dokumentace
 • FULLTEXT vyhledávání
 • Možnost definování přístupu pro jednotlivé druhy dokumentace (omezit přístup k dokumntaci s citlivými informacemi)
 • Automatické záznamenání o seznámení s novým/změněným dokumentem.
 • Používání dokumentace (Evidence a rychlý přístup k platné dokumentaci, k dokumentaci ve zpracování i zrušené dokumentaci [archív neplatné dokumentace]
 • Dokonalý přehled o dokumentaci distribuované uživatelům nebo na stálá distribuční místa
 • Rychlý přístup ke znění daného dokumentu v libovolném formátu (doc, pdf, xml, jpg,...)
 • Změnové řízení dokumentu
 • Funkce informovaní uživatelů o zveřejnění/uvolnění nového dokumentu nebo změny prostřednictvím e-mailu. (Spolupracuje s Otlook Express, MS Outlook, Lotus Notes)
 • Automatické upozornění uživatele na novou dokumentaci nebo dokumentaci čakající na další zpracování (např. připomínkové řízení).
 • Plánování a provádění revize dokumentace
 • Zrušení platnosti dokumentu a jeho stažení
 • Archivace neplatné dokumentace

Každý dokument může obsahovat libovolné množství příloh. Dále může být rozdělen do libovolného počtu dílů a hladin, které jsou samostatně řízeny. Počet dílů a hladin není omezen a je možné vytvořit libovolně velkou stromovou strukturu dokumentu (dokumentace).

Modul „Řízení podnikové dokumentace“ je nástroj pro řízení všech druhů dokumentací jako například příručky jakosti, směrnic, kontrolních plánů, reglementů, pracovních instrukcí, FMEA atd. ve všech fázích životního cyklu dokumentu.

Modul je přizpůsoben pro připojení znění dokumentu ve dvou jazycích zároveň. Znění dokumentu otevíráte přímo z programu a tím se stává tento modul jako ideální nástroj pro přímý přístup k dokumentaci v libovolné elektronické formě (formátu).

Q-LanYs - Software Správa a řízení dokumentace jakosti. (Fulltext vyhledávání)   Q-LanYs - Software Správa a řízení dokumentace jakosti. (Fulltext vyhledávání)

Q-LanYs - Software Správa a řízení dokumentace jakosti. (Fulltext vyhledávání)   Q-LanYs - Software Správa a řízení dokumentace jakosti. (Fulltext vyhledávání)
(kliknutím na náhled se zobrazí v novém okně v plné velikosti)
Stáhněte si kompletní katalog s popisem systému Q-LanYs ve formátu PDF.
Pro bližší informace nás kontaktujte.