Revize strojů, zařízení a budov

Q-LanYs Novinky v modulu Revize strojů, zařízení a budov ...

Modul Revize strojů, zařízení a budov je určen pro řízení a plánování revizních činností, záznamu zjištěných závad, návrhu nápravných opatření pro odstranění zjištěných závad a sledování jejich plnění.

Využíváním tohoto modulu dosáhnete zvýšení produktivity a efektivity ve všech činnostech souvisejících s prováděním revizí strojů, zařízení a budov.

Hlavní části modulu jsou:

  • Evidence strojů, zařízení a budov / Evidence revizí
  • Plánování revizí
  • Revizní zprávy, záznam zjištěných závad a definování odpovědných za jejich odstranění
  • Záznam plnění opatření pro odstranění zjištěných závad
  • Kontrola stavu plnění definovaných opatření

Q-LanYs - Revize strojů, zařízení a budov.   Q-LanYs - Revize strojů, zařízení a budov.
Q-LanYs - Revize strojů, zařízení a budov.
(kliknutím na náhled se zobrazí v novém okně v plné velikosti)
Stáhněte si kompletní katalog s popisem systému Q-LanYs ve formátu PDF.
Pro bližší informace nás kontaktujte.