Reklamace od zákazníků, řízení reklamací

Q-LanYs Novinky v modulu Reklamace od zákazníků ...

Jedná se o užitečný software pro zajištění řízení zákaznických reklamací stylem workflow. Mimo základní evidenci reklamací zde naleznete řadů funkcí pro uchování korespondence k reklamacím, vyhodnocení ukazatelů, nástroje pro analýzu reklamací za požadované období a základní měsíční přehledy.

Hlavní části modulu Reklamace od zákazníků:

  • Číselníky (seznamy výrobků, zákazníků, dodavatelů, katalogy vad, katalogy příčin, atd.)
  • Evidence reklamací
  • Záznamy vyjádření - Workflow
  • Vyhodnocení ukazatelů
  • Analýza reklamací z různých pohledů
  • Měsíční zpráva
  • Grafický měsíční report (podpora visual managementu)

Číselníky

Jedná se o definování informací využívaných v ostatních částech programu. V této části je umožněno předdefinování seznamu výrobků, seznamu zákazníků, dodavatelů. Dále definovat katalog vad a katalog příčin reklamací.

Evidence reklamací

Jde o zaevidování reklamace a zaznamenání důležitých informací o reklamovaném výrobku. To znamená - kdo reklamuje, informace o důležitých časových údajích týkající se řešení reklamace, reklamovaných vadách, množství reklamovaných výrobků, informace o nákladech spojených s reklamací atd. Součásti karty je také možnost uchování veškeré příchozí i odchozí korespondence k reklamaci (např.obrázků nebo fotek reklamovaných vad nebo odeslaného 8D Reportu).

Vyhodnocení ukazatelů

Na základě údajů uvedených v kartě reklamace a číselnících jsou k dispozici funkce pro vyhodnocení ukazatelů vývoje reklamací. Jedná se o ukazatele počet reklamací, objem reklamací v Kč, podíl nákladů týkající se reklamací k obratu a také ukazatele týkající se průměrné doby vyřízení reklamací.

Analýza reklamací

Z nashromážděných údajů o reklamacích je umožněno detailní vyhodnocení dle počtu reklamací nebo nákladů na reklamace vztaženo k výrobkům, zákazníkům nebo výrobkovým skupinám. Dále je možnost zjištění typu vad nebo příčin, které se nejvíce podílí na reklamacích.

Měsíční zpráva

Z důvodu potřeby reportování o stavu a vývoji reklamací je k dispozici výstupní sestava informující o došlých reklamacích v daném měsíci, o uznaných reklamacích, o neuznaných reklamacích od počátku roku a o počtu ještě neuzavřených reklamací.
Pro podporu visual managementu máte k dispozici grafický měsíční report o stavu reklamací.

Q-LanYs - Software Řízení a evidence reklamací, zákaznické reklamace   Q-LanYs - Software Řízení a evidence reklamací, zákaznické reklamace   Q-LanYs - Software Řízení a evidence reklamací, zákaznické reklamace
(kliknutím na náhled se zobrazí v novém okně v plné velikosti)
Stáhněte si kompletní katalog s popisem systému Q-LanYs ve formátu PDF.
Pro bližší informace nás kontaktujte.