CAQ - Informační systém pro podporu řízení jakosti

Q-LanYs

Informační systém Q-LanYs vychází z dlouhodobých zkušeností v oblasti řízení jakosti. Je neustále rozvíjen a zdokonalován. Do IS Q-LanYs jsou průběžně zařazovány nové prvky a funkce vyplývající z požadavků zákazníků a také vycházející z aktualizací a nových vydání norem týkající se sýstémů řízení jakosti.

NOVINKY verzí CAQ informačního systému Q-LanYs

Q-LanYs Pack 2011

Pro všechny moduly je společně upraveno:

 • Úplná kompatibilita s OS WINDOWS 7
 • Možnost přihlášení do systému v režimech s SQL i WINDOWS autorizací
 • Nové moduly "Preventivní a prediktivní údržba" a "Plánování laboratorních zkoušek"
 • Vše převedeno do UNICODE. Tzn. možnost používání v jednom textu libovolných znakových sad. (Např. znaky češtiny, němčiny, korejštiny, azbuky, atd.
 • Doplněno cca. 105 nových funkcionalit (viz. historie vývoje jednotlivých modulů)
 • Q-LanYs Pack 2009

  Pro všechny moduly je společně upraveno:

 • Úplná kompatibilita s OS Windows VISTA
 • Nový instalační program výrazně zjednodušující instalaci IS
 • Na straně klientů již není nutné žádné nastavování registrů a instalace specifických souboru. Tímto je zajištěna snadná instalace klientů (jen zavedení spouštěcí ikony).
 • Možnost vytváření databází na SQL serveru již při instalaci
 • Historie vývoje jednotlivých modulů

  Modul Řízení podnikové dokumentace

  verze 4.6.4

 • Doplněna funkce zobrazení WWW odkazu na dokument v e-mailech informujících o zveřejnění nových dokumentů.
 • verze 4.6.1

 • Doplněna možnost vytvoření stromové struktury procesů.
 • Doplněny funkce pro nastavení práv uživatelů pro editaci dat dle záložek.
 • verze 4.5.7

 • Při vkládání dokumentu je dokument překopírován do definovaného uložiště.
 • verze 4.5.5

 • Doplněna tisková sestava „Přehled připomínek“
 • Doplněna tisková sestava „Úvodní strana dokumentu“.
 • Doplněna funkce zabránění změn připomínek k dokumentu starších jak 4 hodiny.
 • verze 4.5.0

 • Doplněna funkce „Zvýšená ochrana“ dokumentu. Využití při řízení smluv.
 • Optimalizace editace dat ve výběrech pro MS SQL 2000 , MS SQL 2005 a vyšší.
 • Optimalizován proces změnového řízení z pohledu pořizování dat a jejich editace.
 • Doplněna položka „Poznámky zpracovatele“.
 • Možnost schvalování dokumentu až třemi schvalujícími.
 • Vylepšena funkce skrytí nepotřebných objektů a funkcionalit.
 • verze 4.2.0

 • Doplněn systém centrálních uložišť pro dokumentaci ve zpracování, platnou dokumentaci a archív dokumentace a automatické přesuny mezi jednotlivými uložišti.
 • Doplněna možnost hlídání vyplnění povinných položek.
 • Doplněno překopírování položek „Procesy“ a „Klíčová slova“ do nové verze dokumentu z předchozí verze.
 • Upraven systém připomínkování tak, aby připomínky mohli editovat jen uživatelé, keři je vytvořili a jméno připomínkujícího je automaticky nastaveno podle přihlašovacího jména a hesla.
 • verze 4.1.2

 • Doplněna položka pro označení „Bezpečnostní díl“.
 • Možnost přihlášení více uživatelů pod jedním jménem „noname“ do aplikace.
 • verze 4.1.0

 • Doplněny funkce pro řízení revizí dokumentace.
 • verze 4.0.0

 • Doplněna funkce upozornění na nepřečtenou dokumentaci nebo na dokumentaci čekající na další zpracování.
 • Doplněna položka „Datum stažení dokumentu“
 • Doplněna možnost volby pro způsob odkazování na znění dokumentu. Tzn. systém úplné cesty odkazu na dokument nebo systém předdefinovaných adresářů pro platnou i neplatnou dokumentaci.
 • Do informačních e-mailu je doplněno vložení textu z položky „Poznámka“.
 • Doplněn list pro popis historie změn dokumentu.
 • Při zveřejnění dokumentu nahrazením jiného dokumentu, jsou informace o distribuci u nahrazeného dokumentu uchovány i v archívu a je možnost zvolit automatické vyplnění datumu stažení u nahrazovaného dokumentu.
 • Modul Řízení technických norem, výkresů a předpisů

  verze 5.5.5

 • Uvolnění verze UNICODE.
 • verze 5.0.2

 • Doplněna možnost třídění podle všech položek kliknutím na titulek tabulky ve formuláři „Dle jména“.
 • V řízení technických výkresů doplněny volby „Kusovníky“ a „ALC Kódy“.
 • Doplněna položka pro označení „Bezpečnostní díl“.
 • verze 4.6.0 (Změny se týkají pouze řízení technických výkresů. A to:)

 • Možnost třídění podle všech položek kliknutím na titulek tabulky.
 • Doplněn list pro záznam více změn ve výkrese s možností evidování datumu změny a popisu změny.
 • Možnost změny položek třídící znak, číslo výkresu a verze se zachováním údajů v detailních tabulkách.
 • Zrychlení odezvy při přechodu na další záznamy.
 • Modul Auditing

  verze 5.0.0

 • Uvolnění verze UNICODE.
 • verze 4.1.2

 • Doplněno automatické zařazení auditovaného do kategorií A,AB,C,D ve vyhodnocení a zprávě z auditu.
 • verze 4.1.1

 • Doplněny anglické verze tiskových sestav ve formuláři „Vyhodnocení auditu“:
 • Souhrnná zpráva z auditu
 • Zjištěné neshody
 • Vyhodnocené otázky auditu
 • verze 4.1.0

 • Doplněna položka pro vkládání poznámek k otázkám u vyhodnocení auditu.
 • Doplněno v tiskové sestavě „Vyhodnocené otázky“ zobrazení poznámek k jednotlivým otázkám.
 • Doplněna možnost lokální instalace a přenosu dat z veřejné instalace na lokální. Užitečné pro externí audity u dodavatelů, kdy chcete provést vyhodnocení auditu již u dodavatele a potom pořízená data nahrát zpět na veřejný server.
 • Modul Řešení problémů, kontinuální zlepšování, cíle jakosti...

  verze 4.1.2

 • Doplnění třídění záznamů kliknutím na titulek položky.
 • Doplněna funkce zobrazení jen neukončených akcí.
 • Uvolnění verze pro UNICODE.
 • verze 4.1.1

 • Tiskové sestavy přebírají také podmínky filtru dílčích úkolů.
 • Oprava tisku Ganttova diagramu.
 • verze 4.0.3

 • Opravy ve formuláři „Řízení projektů“ (vložení nového projektu, tisk seznamu projektů)
 • verze 4.0.2

 • V knize „Kontinuální zlepšování“ doplněn list pro hodnocení akcí z pohledu uvolnění k realizaci a z pohledu celkového efektu akce po ukončení realizace.
 • verze 4.0.0

 • Úplné přepracování Ganttova diagramu. Možnost změny termínů interaktivním způsobem přímo v diagramu. Možnost fixování časových položek. Doplněna položka pro definování délky úkolů ve dnech.
 • Rozdělení knih pro řešení projektů a řešení neshod.
 • verze 3.6.0

 • Doplněny funkce automatického generování a tisku GANTTOVA diagramu pro grafické zobrazení časového průběhu projektů.
 • verze 3.5.0

 • Doplněna položka „Kontrola účinnosti“ ve formuláři „Řešení neshod/Projekty.
 • Doplněna podpora APQP a PPAP.
 • Modul Reklamace od zákazníků

  verze 5.0.1

 • Doplněna položka „Typ reklamace“.
 • Uvolnění verze UNICODE.
 • Doplněna funkce export seznamu reklamací do excelu.
 • verze 4.5.6

 • Opravy v analýzách reklamací
 • Doplněna možnost zaznamenat a v analýze reklamací vyhodnotit kdo v jaké výši hradí náklady na reklamace.
 • V číselnících doplněn list „Náklady na reklamace uhradí“.
 • verze 4.5.3

 • Doplněna sestava „Přehled reklamací 02“.
 • Doplněna možnost tisku přehledu reklamací pro uživatelem definované období (formulář „Reporty“).
 • V tiskových sestavách analýzy reklamací je v nadpisech doplněno „analyzované období“.
 • Doplněny položky „Náklady uhradí interní pracovník“, „Náklady uhradí dodavatel“.
 • verze 4.5.2

 • Doplněna tisková sestava „Přehled reklamací“ ve formuláři „Reporty“.
 • Doplněno zobrazení reklamací jen pro specifikovaný rok (zlepšení přehlednosti).
 • Změna třídění záznamů na třídění podle datumu přijetí reklamace vzestupně.
 • Změna stanovení počtu reklamací v řešení v grafickém reportu. Reklamace v řešení je chápána jako reklamace neuzavřená se zákazníkem.
 • verze 4.5.0

 • Doplněny tiskové sestavy „Reklamační protokol“ a „Formulář – přijetí reklamace“.
 • Doplněna volba „Stížnost“.
 • Doplněna funkce „Reporty“. Grafický měsíční přehled reklamací. Podpora „visuálního managementu“.
 • Modul Reklamace dodavatelům

  verze 4.0.1

 • Doplněna položka „Typ reklamace“.
 • Uvolnění verze UNICODE.
 • verze 3.5.3

 • Doplněny položky „Plánované NO z 8D“ a Zavedené NO z 8D“.
 • Umožněno přesouvaní položek v seznamu reklamací.
 • Třídění seznamu reklamací rozšířeno o vzestupné i sestupné třídění.
 • verze 3.5.2

 • Doplněna funkce export seznamu reklamací do excelu.
 • Doplněna položka „Popis materiálu“.
 • verze 3.5.0

 • Doplněna funkce odeslání požadavku k vyřízení reklamace e-mailem.
 • Doplněna funkce zobrazení reklamací jen pro daný rok.
 • Doplněna možnost připojení fotek vad přímo ve formuláři evidence reklamací.
 • Možnost uživatelského nastavení používané měny (Kč, Eur, $).
 • Modul Metrologie

  7.0.0

 • Doplněny fukce "Posouzení použitelnosti měřidel" dle VDA 5.
 • Doplněny funkce pro ukládaní předdefinovaných výběrů.
 • Ve výdejně doplněno rozdělení dle kategorií a typu měřidel.
 • Ve formulářích pro výdej a příjem měřidel doplněn seznam aktuálně vypůjčených měřidel pro daného pracovníka.
 • Doplněna historie studií způsobilosti dle měřidel.
 • 6.9.0

 • Doplněna studie způsobilosti měřidla – Metoda regulačních diagramů.
 • Doplněn filtr „dle kategorie měřidla“ a „Evidenční číslo“ pro generování plánu kalibrace/ověření/údržby.
 • Doplněna funkce pro hlídání zadání hodnoty Interní nebo Externí kalibrace.
 • Doplněno blokování změny ev. čísla měřidla, když záznam již obsahuje detailní data o měřidle.
 • V číselnících na kartě „Kalibrační střediska“ doplněna položka „Konec platnosti akreditace“ a také doplněna barevná indikace stavu platnosti akreditace.
 • 6.8.5

 • V evidenci měřidel doplněny funkce pro připojení dokumentace k záznamu o měřidle.
 • Doplněna funkce zkontrolovat dostupnost aktualizací.
 • Doplněny funkce pro řízení údržby měřidel dle motohodin/cyklů.
 • 6.7.9

 • Doplněny funkce pro tisk podpisů v kalibračních protokolech a kalibračních listech.
 • Doplněna sestava kalibračního listu pro fu. TESTO.
 • Ve výdejně měřidel doplněna podpora čtečky čárových kódů.
 • Doplněny funkce pro hromadný výdej/příjem měřidel.
 • Při spuštění programu se zobrazí upozornění na stav platnosti měřidel.
 • verze 6.6.7

 • Doplněny funkce grafické analýzy studie způsobilosti měřidel R&R.
 • Doplněny funkce pro změnu názvů položek formulářů a tiskových sestav.
 • Doplněna analýza schopnosti měřidla GRR – metoda analýza rozptylu ANOVA
 • V datumových položkách „Konec platnosti kalibrace, Konec platnosti ověření a Následná údržba“ umožněno zadat texty „viz. MŘ (metrologický řetězec), dle zákazníka nebo neomezeno“.
 • verze 6.2.7

 • Doplněna funkce „Hromadná změna vlastníků měřidla“.
 • Doplněna možnost korekce (lineární transformace) při zadávání naměřených hodnot v kalibračním protokolu.
 • Aplikace rozšířena o další tiskové sestavy.
 • Doplněna funkce zaznamenání historie vlastníků měřidla.
 • Možnost nastavení potvrzování změn v evidenci měřidel.
 • Doplněna položka „Poznámky k poslední kalibraci“.
 • Umožněno skrytí/zobrazení sloupců v seznamu měřidel včetně uchování vlastního nastavení vzhledu seznamu měřidel (pořadí sloupců, šířky sloupců).
 • Umožněno definovat stromovou strukturu pro typy měřidel.
 • Doplněna další barevná indikace stavu měřidla.
 • Do plánu kalibrace doplněna položka „Výrobní číslo měřidla“.
 • Do analýz měřidel doplněny analýzy oprav/servisu měřidel.
 • verze 6.1.8

 • Doplněna „Karta měřidla 2“.
 • Doplněna funkce pro výběr jazykové verze tiskových sestav (standardně CZ, EN).
 • SW upraven a dán do souladu s MSA 4. vydání , červen 2010.
 • Doplněna funkce vykreslení konfidenčních intervalů strannosti.
 • Doplněny funkce tisku do souboru ve formátech PDF, RTF, HTML, XLS přímo z programu.
 • verze 6.1.8

 • Doplněno barevné upozornění na měřidla s blížícím se termínem konce platnosti kalibrace.
 • Zavedeny funkce pro statistiky měřidel a analýzy nákladů na kalibrace.
 • Doplněna položka „Metrologický řetězec“ pro zajištění vazby měřidla s metrologickým řetězcem.
 • Doplněna možnost uživatelsky nastavit zda generovat datum konce platnosti kalibrace/ověření vždy na konec měsíce nebo na daný den v měsíci.
 • Doplněna možnost připojení dokumentu „akreditace“ k externím zkušebnám pro přímý přístup k těmto dokumentům z programu metrologie.
 • Doplněna možnost nastavení stavu měřidla na „Neaktivní“. Potom takováto měřidla nejsou zařazována do plánu kalibrací a nejsou zvýrazněna červeně při prošlé době kalibrace.
 • Doplněna funkce založení nového kalibračního protokolu přímo z formuláře evidence měřidel.
 • Doplněna funkce „hromadná změna etalonu“ v seznamu sledovaných rozměrů.
 • Převedeno na aplikaci pracující s UNICODE.
 • V položce „Konec platnosti kalibrace“ umožněno zadat text „dle zákazníka“.
 • verze 6.0.5

 • Doplněna funkce založení nového kalibračního protokolu přímo z formuláře evidence měřidel.
 • Doplněna funkce „hromadná změna etalonu“ v seznamu sledovaných rozměrů.
 • Převedeno na aplikaci pracující s UNICODE.
 • V položce „Konec platnosti kalibrace“ umožněno zadat text „dle zákazníka“.
 • verze 5.5.7

 • Doplněna položka do karty měřidla a tiskové sestavy „Plán kalibrací“ pro možnost záznamu libovolného textu týkajícího se vlastníka měřidla.
 • Do listu kalibrované rozměry doplněna položka „Rozlišitelnost“.
 • Ukazatele kalibrace „průměr, strannost, nejistota U“ jsou zaokrouhlovány dle rozlišitelnosti měřidla (není-li rozlišitelnost zadána, je implicitně brána rozlišitelnost 0,0001)
 • Do kalibračního listu doplněn řádek pro možnost zobrazení výsledku kalibrace.
 • verze 5.5.5

 • V přehledu měřidel již se tiskne „kategorie měřidel“.
 • Do kolonky „kalibroval“ se vloží automaticky jméno přihlášeného uživatele.
 • Položka „Konec platnosti“ může obsahovat datum, prázdnou hodnotu nebo slovo „neomezeno“.
 • Při nevyhovující kalibraci je položka „Konec platnosti“ prázdná.
 • Umožněno mít v kolonce rozšířená nejistota U symbol „-„.
 • Ve sledovaných rozměrech umožněno mít různý počet desetinných míst.
 • V plánu kalibrace doplněna položka „Doba platnosti“.
 • Do tabulky v kal. Listu doplněn znak +/-.
 • Opraven výpočet ukazatele Rp ve studii měřidla GRR založené na průměru a rozpětí.
 • verze 5.5.0

 • Doplněna sestava „Kalibrační list“ vhodná pro kalibrace externím firmám.
 • Doplněno automatické vyplnění položky „Kalibroval“ dle přihlášeného uživatele.
 • Doplněna položka pro schvalujícího kalibračního listu.
 • Do položek třída přesnosti, max. povolená odchylka a max. nejistota měření možno psát alfanumerické znaky.
 • Pro výpočet rozšířené nejistoty je možné definovat vlastní koeficient rozšíření „k“.
 • Možnost předdefinovat podmínky kalibrací v číselnících (tzn. tlak, teplotu a vlhkost).
 • Doplněny funkce pro podporu plánování údržby měřidel.
 • Vypočtená hodnota „Strannost“ je zaokrouhlována na stejný počet míst jako u rozšířené nejistoty U.
 • verze 5.0.0

 • Doplněna možnost definování kategorií a subkategorií měřidel a jejich zobrazení ve formuláři evidence měřidel.
 • Na listu „Sledované rozměry“ doplněna položka Název rozměru, Nejistoty měření B3 až B6 a místo pro poznámky týkající se sledovaných (kalibrovaných) rozměrů.
 • Pro usnadnění zadávání etalonu k sledovanému rozměru je doplněna funkce zobrazení „Pomocného seznamu měřidel“.
 • Pro usnadnění zadávání etalonu k sledovanému rozměru je doplněna funkce zobrazení „Pomocného seznamu měřidel“.
 • Na listu historie měřidla doplněna možnost připojení souboru k dané události týkající se měřidla.
 • Rozšířená nejistota U je uváděna jen na dvě platné číslice.
 • Upraven způsob zaokrouhlování rozšířené nejistoty U. Když při zaokrouhlení směrem dolů dojde ke ztrátě nejistoty o 5% a více je rozšířená nejistota U zaokrouhlena nahoru.
 • V kalibračním listě je doplněno uvádění čísla kalibračního listu použitého etalonu.
 • Možnost změnit použitý etalon přímo ve formuláři pro záznam kalibrace.
 • Možnost změnit nejistoty typu B přímo ve formuláři pro záznam kalibrace.
 • Doplněna možnost zobrazení měřidel jen pro dané výrobní závody v závislosti na přihlášeném uživateli.
 • Doplněna možnost uzamknutí kalibračního protokolu a tím zamezení jakýchkoliv dodatečných úprav a změn.
 • Pří zavádění nového měřidla doplněna funkce kopírování údajů z již existujícího měřidla do nového měřidla (výrazné urychlení a usnadnění prvotního pořizování dat o měřidlech).
 • verze 4.5.0

 • Doplněna studie atributivních měřidel (model detekce signálu / krátká metoda).
 • Do karty měřidla doplněny položky „Stav měřidla“, „Začlenění“ a „Obor měření“.
 • verze 4.1.1

 • Doplnění automatického zaznamenání historie kalibrací pro externí i interní kalibrace.
 • Možnost přiřazení kalibračních protokolů v elektronické formě zpracovaných mimo tento program nebo zaslaných z externích kalibračních středisek.
 • Doplněn rychlý přístup ke kalibračním protokolům uvedených v historii kalibrací.
 • Modul Dodavatelé a jejich hodnocení

  verze 4.1.0

 • Doplněn hodnotící ukazatel "dle PPM vadných kusů".
 • Možnost definování váhy uživatelem ke všem ukazatelům.
 • Možnost definování meze zásahu ke všem ukazatelům.
 • Zadáním váhy ukazatele rovno nule, možnost vypustit ukazatele z hodnocení.
 • Graf trendu možno posouvat a zvětšovat ve směru osy x pouhým tažením myši.
 • Uvolnění verze UNICODE.
 • verze 3.5.8

 • Doplněna možnost uživatelsky upravit doprovodný text v dopisech s hodnocením pro dodavatele.
 • Při tisku dopisu dodavateli v anglické verzi je popis grafu upraven dle anglických názvů hodnotících kritérií.
 • Doplněna funkce načtení počtu dodávek i neshodných dodávek ze vstupní kontroly.
 • Zablokování vymazání záznamu hodnotícího období, když existují hodnotící data pro dané období.
 • Ve formuláři „Dodavatelé“ byla doplněna položka „Dohody o jakosti“.
 • Funkce pro rozhodování kdy vyžadovat nápravná opatření je rozšířena také na hodnocení dosažené úrovně i jednotlivých ukazatelů.
 • verze 3.5.3

 • Doplněna položka „Třídící znak“. Pro možnost roztřídění dodavatelů např. na dodavatele pro automobilový průmysl, dodavatelé režijního materiálu atd.
 • Doplnění položek „Certifikace SŘJ“ a „Platnost certifikace“ u dodavatele.
 • verze 3.5.0

 • Možnost definovat různé periody hodnocení pro jednotlivé dodavatele.
 • Doplněno grafické vyhodnocení průběhu ukazatelů (trendu).
 • Doplněna možnost vzestupného i sestupného třídění záznamů kliknutím na titulek položky.
 • Moduly Vstupní kontrola, Uvolnění výrobní linky, Výstupní kontrola, Zkušebny a laboratoře

  verze 4.1.1

 • Doplněny funkce pro podporu přejímek AQL s přechodovými pravidly mezi normální, zmírněnou a zpřísněnou kontrolou dávek v sérii. Tabulku přejímacího plánu lze také použít pro nadefinování přejímacího plánu LQ jedním výběrem pro izolované dávky.
 • Doplněna funkce posun a zvětšování grafů.
 • Uvolnění verze pro UNICODE.
 • verze 4.0.3

 • Doplněna možnost volby, zda přechod na další řádek ve formuláři měření bude po stlačení klávesy ENTER nebo klávesy TAB.
 • Doplněno zobrazení seznamu protokolů jen pro daný rok.
 • verze 4.0.1

 • Doplněna funkce okopírování již existujícího kontrolního plánu při tvorbě nového kontrolního plánu.
 • Doplněna archivace neplatných (nahrazených) kontrolních plánů.
 • Modul SPC

  verze 8.0.0

 • Doplněna podpora typů rozdělení Normal, Weibull, Rayleigh, Beta, Exponencial, Fisher-F, Gamma, Chi-squared, LogNormal a Student-T.
 • Doplněna Box-Coxova transformace.
 • Trend procesu je prováděn již pomocí ukazatelů Pp, Ppk včetně konfidenčních intervalů.
 • Doplněn výpočet ukazatelů Median, Šikmost, Špičatost, X(0.00135), X(0.5) a X(0.99865) .
 • Doplněny testy shody s daným typem rozdělení.
 • Doplněn test odlehlosti naměřených hodnot.
 • Doplněna možnost použití nového rozložení karet v režimu „Měření SPC“.
 • Ve formuláři pro záznam nápravných opatření doplněna možnost zaznamenat zjištěné vady včetně foto.
 • V číselnících doplněna záložka „Katalog vad“ pro vyhodnocení vad v SPC.
 • Doplněny funkce pro analýzu vad zaznamenaných v průběhu provádění SPC.
 • V grafu SPC doplněna indikace zaznamenaných vad znakem „D“ – defect.
 • V analýzách SPC karet doplněna tisková sestav „Seznam NO“.
 • Doplněna funkce skrýt sloupce v kartě analýza SPC a tabulce naměřených hodnot.
 • V náhledu a při měření doplněna možnost nastavení velikosti karet pro všechny aktivní karty najednou.
 • Při zadávání pracoviště je automaticky vloženo naposledy nastavené pracoviště.
 • Ve formuláři „Analýza procesu“ je v grafu zvýrazněn aktuální (current) bod.
 • Ve formuláři „Analýza procesu“ na pravý panel doplněny fixní regulační meze.
 • Ve formuláři „Analýza procesu“ je uchováno uživatelské nastavení tabulky s naměřenými daty (pozice a velikost sloupců).
 • Doplněno rychlé vyhledávání pro výrobky ve formuláři kontrolní plány.
 • V režimu měření a náhledu doplněno tlačítko pro otevření formuláře pro analýzu parametru.
 • Ve formulářich v režimu měření a náhledu je datum a čas x-ové osy rozdělen do dvou řádků.
 • verze 7.0.1

 • Do formuláře „Detekce výrobků“ jsou doplněny ukazatele Pp,Ppk.
 • Ve formuláři „Detekce výrobků“ je uživatelské nastavení uchováno i po znovuotevření formuláře.
 • Ve formuláři „Detekce výrobků“ byl boxplot nahrazen histogramem.
 • Do detekce výrobků doplněna možnost filtrování dle více položek najednou.
 • Doplněn export dat všech parametrů výrobku do excelu.
 • Ve formuláři detekce výrobků doplněna funkce setřídění záznamů vzestupně i sestupně.
 • V KP doplněn list pro záznam historie změn.
 • V náhledu doplněna volba uzavření všech oken SPC karet.
 • Po ukončení měření doplněna barevná indikace výsledku měření. (obdoba ANDON systému).
 • Ve formuláři výběr výrobku doplněn rychlý vyhledávací filtr dle názvu výrobku.
 • Při otevírání SPC karet v režimu měření nebo náhledu doplněno automatické uzavření všech otevřených formulářů.
 • Do formuláře „Detekce výrobků“ doplněna položka „Zákazník“.
 • Ve formuláři „Detekce výrobků“ doplněny funkce pro setřídění a filtrování seznamu detekovaných výrobků.
 • Detekce výrobků doplněna o ukazatel „Počet provedených opatření“.
 • Doplněna funkce zkontrolovat dostupnost aktualizací.
 • Možnost nastavit změnu měřítka Y osy dle karty nebo celého výběru ve formuláři „Analýza SPC“.
 • Přepracovány výpočty týkající se karty X-Rs a X-Rst.
 • Při výběru parametru pro analýzu zůstává výběrový formulář otevřen.
 • Doplněna funkce pro detekci výrobků, u nichž je Cpk větší než požadovaná hodnota (tzn. vyhovujících výrobků).
 • verze 6.0.0

 • Ve formuláři „Detekce podezřelých výrobků“ lze vypsat všechny měřené parametry (výrobky) pro definované období, když nebudou zaškrtnuty žádné kontrolní koeficienty.
 • Do kontrolního plánu SPC doplněna volba pro nastavení pořadí měření.
 • Uchování nastavení regulačních karet ve formulářích „Analýza SPC karet“ a „Trend“.
 • Doplněny funkce pro možnost označení náměrů, které nemají být zahrnuty do výpočtu ukazatelů (regulační meze, Cp,Cpk, … ).
 • Doplněny funkce pro studii Cm, Cmk
 • V grafu Trend Cp, Cpk možnost zobrazení regulačních mezí ukazatele Cpk a minimální limity pro ukazatele Cp, Cpk.
 • Pro graf Trend Cp,Cpk doplněny funkce posunu a zvětšení grafu v ose x pomocí pohybů a kláves myši.
 • Doplněny funkce pro změnu názvů položek formulářů a tiskových sestav.
 • Doplněn typ karty X-chart.
 • V analýzách doplněno automatické přepočítání ukazatelů X, Me, R, Rs, Rst, s při změně naměřené hodnoty.
 • Doplněna funkce „Detekce nevyhovujících výrobků (parametrů)“ dle úrovně Cpk, hodnot mimo regulační meze nebo toleranční meze.
 • Možnost zobrazení uživatelského textu při aktivaci portu.
 • Možnost přiřadit k neměřeným hodnotám např. kód materiálu, číslo průvodky,...
 • Doplněna podpora ANDON systému.
 • Doplněny atributivní regulační karty p, np, c, u.
 • Doplněna funkce export dat do excelu.
 • verze 5.0.0

 • Barevná indikace pro náměry mimo tolerance nebo mimo regulační meze přímo v regulační kartě.
 • Doplněna podpora cílové SPC karty X-Rst
 • Doplněny funkce pro automatické počítání PLANARITY
 • Doplněna funkce pro kopírování kontrolního plánu SPC
 • Doplněny funkce pro zaznamenání okamžitých opatření
 • Doplněny funkce pro výpočet trendu Cp, Cpk dle různých časových kritérii
 • verze 4.1.3

 • Doplněna tisková sestava „Kontrolní instrukce SPC“
 • Barevné zvýraznění právě měřeného parametru (SPC karty)
 • Doplněna možnost přihlášení více uživatelů pod jedním účtem na SQL server.
 • verze 4.1.2

 • Uvolnění verze UNICODE.
 • Doplnění funkce změny uživatele (operátora) v průběhu provádění měření.
 • Doplněny funkce pro skrytí nepotřebných funkcí u přihlášených uživatelů.
 • Doplněny funkce pro nastavení jednotlivých formulářů jen pro čtení u přihlášených uživatelů.
 • verze 3.7.0

 • Doplněny funkce pro napojení více měřidel ovládaných jedním nožním spínačem.
 • Doplněna funkce zobrazení měřidla (obrázek), kterým se má daný parametr měřit.
 • Doplněna možnost vzdáleného sledování (náhledu) na probíhající proces SPC a průběh sledovaných parametrů.
 • Doplněno upozornění na naměřenou hodnotu mimo technické meze barevnou a zvukovou signalizací
 • verze 3.1.0

 • Doplnění možnosti zadání pracoviště odkud byly odebrány vzorky pro SPC.
 • V analýze doplněna možnost filtrování dle pracoviště.
 • verze 3.0.1

 • Doplněna možnost vložení foto k měřeným parametrům. (vizualizace jak provádět měření).
 • Modul Zmetkové hlášení

  verze 4.1.3

 • Doplněna možnost zadávaní koeficientu na master jednotku v převrácené hodnotě (tzn. 1 / koef.)
 • Ve zmetkovém hlášení doplněna možnost analýzy technologických celků samostatně.
 • Pro každý technologický celek je možnost definovat různé jednotky hlášených výrobků.
 • Doplněna možnost hlášení v různých jednotkách. (master a odváděcí jednotky)
 • Doplněno více možností způsobů výpočtu zmetkovitosti.
 • Doplněna funkce kopírování obsahu položek z předchozího zmetkového hlášení.
 • Do zmetkového hlášení doplněna metodika PHA (tzn. násobení vyrobeného množství definovaným koeficientem)
 • verze 3.2.0

 • Do formuláře „Zmetkové hlášení“ doplněny další položky pro identifikaci vad:
 • výrobní příkaz
 • Typ použitého polotovaru
 • Místo vzniku vad
 • Doplněna možnost předdefinování sady kódů vad pro jednotlivá pracoviště, která jsou automaticky vkládána do formuláře „Zmetkové hlášení“ po zadaní položky „Pracoviště“.
 • Doplněna funkce „Výběry“ z databáze zmetkových hlášení.
 • Doplněna funkce export zmetkových hlášení do excelu.
 • Analýzy sběrných karet vad doplněny o další možnosti analýz:
 • analýza zmetkovitosti dle výrobních příkazů
 • analýza zmetkovitosti dle typu použitého polotovaru
 • analýza zmetkovitosti dle místa vzniku vady
 • Modul Řízení neshodných výrobků

  verze 3.5.2

 • Uvolnění verze UNICODE
 • Úprava formuláře „Definice náhradního postupu“.
 • Modul Kontrolní plány a FMEA

  verze 2.5.1

 • Uvolnění verze UNICODE.
 • Doplnění možnosti psát speciální znaky (≠, ≤, ≥, ø, ‰, °, ², ³, ±, µ)
 • Doplněna znalostní databáze pro usnadnění zpracování FMEA.
 • Doplněna podpora jazykových verzí FMEA pro češtinu, angličtinu a němčinu.
 • Doplněna možnost kopírování jednotlivých záznamů mezi formuláři FMEA.
 • verze 1.5.1

 • Do kontrolního plánu doplněna položka „Provádí“.
 • Doplněny funkce pro možnost přejmenování již existujících KP nebo FMEA.
 • Přepracovány tabulkové rámce formulářů pro záznam KP a FMEA.
 • Modul Preventivní a prediktivní údržba

  verze 3.5.5

 • Doplněny analýzy spotřeby náhradních dílů.
 • V instrukcích pro preventivní údržbu možno vložit náhradní díly potřebné pro údržbu.
 • Do historie spotřeby ND jsou již zahrnuty také spotřebované ND při údržbě.
 • Při filtrování a výběrech ND je zobrazena celková cena vybraných ND.
 • V historii spotřeby ND ke stroji je doplněna položka „Cena ND“ a „Celková cena ND ke stroji“.
 • Doplněn záznam spotřeby náhradních dílů (ND) a její historie dle strojů
 • Možnost volby ocenění ND dle průměrné ceny ND nebo fixní skladové ceny
 • Možnost provádění vyskladnění ND také z formulářů pro záznam údržby a oprav
 • Doplněny výkazy dle nákladového střediska a strojů (rozpis nákladů na údržbu, operativní a plánované opravy)
 • Doplněna položka „Garant“ v kartě stroje
 • verze 3.3.2

 • Doplněna funkce zkontrolovat dostupnost aktualizací.
 • Umožněno předefinovat metodu sestavení plánu preventivní údržby
 • Možnost předefinovat délku operativního plánu.
 • Možnost definovat metodu plánování preventivní údržby (dle činností / dle periody)
 • Do plánů oprav doplněna položka pro nastavení priority opravy.
 • Do formuláře záznamu údržby doplněna možnost zaznamenat opravy provedené v rámci údržby.
 • Doplněny položky pro možnost ocenění preventivní údržby.
 • Doplněny výkazy oprav a údržby (počet, doba trvání, náklady) dle strojů a nákladového střediska.
 • verze 3.2.0

 • Umožněno zvolit typ řízení přiložených souborů (odkazem, uložení na SQL server, interní řízení)
 • Doplněny další položky do karty stroje.
 • Položky „Třídící znak“ a „Středisko“ již jsou svázány s číselníky.
 • verze 3.1.5

 • Možnost volit jednotku doby plánovaných oprav. (min. nebo hod.)
 • V evidenci měřidel možnost „multi-výběru“ v seznamu skupin strojů a umístění.
 • Rozšířena funkce filtru pro filtrování dle více položek.
 • Doplněna funkce exportu číselníků do excelu.
 • Automatický výpočet nákladů na opravy dle zadaného času a hodinové sazby za práci.
 • verze 3.1.2

 • Doplněna možnost zaznamenání nedokončené údržby dle periody. Oprava plánování údržby dle period.
 • Doplnění funkcí pro usnadnění záznamů údržby kopírováním informací z předchozího záznamu údržby.
 • Doplněno tlačítko pro vložení všech činností pro dané periody ve formuláři „Záznam údržby“.
 • V evidenci strojů doplněna historie spotřeby náhradních dílů.
 • Možnost otevřít záznam údržby nebo záznam z opravy přímo z historie údržby a oprav v evidenci strojů.
 • verze 3.0.5

 • Doplněna položka PostFix do formuláře „Záznam údržby“ a historie údržby ve formuláři „Evidence strojů“.
 • Doplněna možnost nastavení skladů, které nemají být zahrnuty do výpočtu průměrné ceny ND při výdeji náhradního dílu.
 • Doplněny funkce pro vložení dokumentů/foto k záznamu z preventivní údržby.
 • verze 1.0.8

 • Doplnění funkcí pro možnost detailního nastavení práv uživatelů
 • Do tiskových sestav historie příjmu/výdeje doplněna položka číslo příjemky/výdejky
 • Doplněna funkce pro možnost hromadného záznamu z údržby pro více strojů najednou
 • Modul Revize strojů, zařízení a budov

  verze 1.3.0

 • Do seznamu revizí doplněna indikace přiložené revizní zprávy.
 • Do tiskové sestavy „Plán revizí“ doplněna položka „Poslední revizní zpráva“.
 • Doplněna funkce definovat setřídění tiskové sestavy „Plán revizí“.
 • Ve formuláři „Revizní zpráva“ doplněna možnost vybrat revidovaná zařízení dle kódu zařízení.
 • verze 1.2.5

 • Oprava filtrace zařízení ve formuláři „Revizní zprávy“.
 • Doplněna funkce připojení/otevření vlastní nápovědy.
 • Doplněna volba zda pro nové revize generovat pořadové číslo XXXXXX nebo kód revize ve tvaru „kód stroje-druh revize“.
 • Doplněna funkce znovu otevření „Rychlého přehledu“ v menu „SERVIS“.
 • V revizních zprávách doplněna tisková sestava „Seznam revizních zpráv včetně závad“.
 • V evidenci zařízení doplněny položky Kód Zařízení/Revize a Výrobní číslo.
 • V evidenci zařízení upravena funkce „Nový záznam“.
 • V evidenci zařízení doplněn rychlý filtr „Skupina“.
 • V evidenci zařízení doplněny položky „Druh revize“ a „Druh revize – poznámky“.
 • Doplněna funkce kopírování údajů z již existujícího zařízení do nově vkládaného zařízení.
 • verze 1.1.8

 • V evidenci zařízení doplněna položka „Garant“.
 • V evidenci zařízení doplněn strom rychlého filtru dle typu zařízení.
 • Možnost otevření revizní zprávy přímo z formuláře „Záznam plnění opatření“.
 • Doplněn filtr ve formuláři „Revizní zprávy“ o položky typ a skupina zařízení.
 • Z formuláře "Rychlý přehled" doplněna funkce – po kliknutí na pole zobrazující stav zařízení, dojde k zobrazení seznamu zařízení s prošlou platností revize nebo seznamu zařízení s platností revizí kratší jak stanovený interval.
 • Doplněny funkce pro ukládání předdefinovaných výběrů
 • V evidenci zařízení doplněn strom rychlého filtru dle nákladových středisek.
 • Možnost nastavení periody revizí v letech i v měsících.
 • Možnost nastavení ukládání dokumentů odkazem, na SQL server nebo interní řízení.
 • Barevná indikace zařízení s blížící se exspirací revize.
 • Při spuštění programu se zobrazí upozornění na stav platnosti revizí.
 • Doplněna položka „Nákladové středisko“.
 • verze 1.0.0

 • Uvolnění verze.
 • Modul Plánování laboratorních zkoušek

  verze 1.0.1

 • Uvolnění ostré verze
 • Monitoring prostojovosti strojů a produktivity

  Modul MISTR

  verze 2.5.0

 • Doplněny funkce pro čítaní změn stavů.
 • Délky prostojů možno sledovat na základě změn čítačů nebo změn IO vstupů.
 • Výpočet provozu stroje možno provádět dle stavu čítače a jeho limitní úrovně nebo zaznamenaných časových údajů.
 • Doplněna funkce samooživení v případě výpadku proudu nebo počítačové sítě.
 • Modul OPERÁTOR

  verze 3.5.0

 • Je kompatibilní s moduly Mistr a Monitor od verze 2.5.0 .
 • Počet řádků s prostoji je možné uživatelsky měnit.
 • Kompatibilní s modulem „Zmetkové hlášení“ od verze 4.0.2 .
 • Stáhněte si kompletní katalog s popisem systému Q-LanYs ve formátu PDF.
  Pro bližší informace nás kontaktujte.