Metrologie - správa, evidence a kalibrace měřidel a MSA

Q-LanYs Novinky v modulu Metrologie ...

Software pro metrologii je účinný nástroj pro řízení měřidel, měřících přípravků a měřících zařízení podléhajících metrologickému pořádku. Splňuje všechny požadavky vyplývající ze standardů ISO 9001, TS 16949 i standardu pro akreditaci kalibračních laboratoří EN ISO IEC 17025. Použité metody jsou v souladu s MSA 4.vydání. Metoda posouzení použitelnosti měřidel je v souladu s VDA 5.

Software "Metrologie" je dodáván ve třech variantách:

Metrologie Basic - Nejjednodušší varianta obsahující evidenci měřidel, plánování kalibrací, výdejnu měřidel, statistiky měřidel a statistiky nákladů na externí kalibrace, posouzení použitelnosti měřidel dle VDA 5.

Metrologie Standard - Obsahuje evidenci měřidel, plánování kalibrací, provádění vlastních (interních) kalibrací, kalibrační protokoly včetně výpočtu chyby a rozšířené nejistoty měření, analýzy chyby linearity a stability měřidla, statistiky měřidel a statistiky nákladů na externí a interní kalibrace.

Metrologie Profesional - Zahrnuje všechny funkce verze standard plus nástroje pro vyšetřování způsobilosti měřidel (MSA) - studie Cg, Cgk, R&R, ANOVA, grafická analýza, metoda regulačních diagramů. Pro atributivní měřidla jsou k dispozici metoda křížových tabulek, metoda detekce signálu včetně krátké metody.

Jazykové verze - V softwaru METROLOGIE můžete libovolně přepínat mezi jazykovými verzemi ČEŠTINA, ANGLIČTINA, NĚMČINA, POLŠTINA, ŠPANĚLŠTINA A FRANCOUZŠTINA.

Základní části tohoto modulu jsou:

 • Číselníky
 • Evidence měřidel, metrologické řetězce, měřidla s více rozsahy
 • Plánování kalibrací, údržby a provozního ověřování měřidel
 • Kalibrace a kalibrační protokoly včetně výpočtu chyby a nejistoty měření
 • Funkce pro vytvoření vlastních kalibračních protokolů a tiskových sestav
 • Vyhodnocení chyby linearity a stability měřidla na základě získaných hodnot z kalibrací
 • Posouzení použitelnosti měřidel dle VDA 5
 • Statistiky měřidel a analýzy nákladů na kalibrace
 • Výdejna měřidel
 • Vyšetřování způsobilosti měřidel - MSA
 • Studie opakovatelnosti měřidla - Cg, Cgk
 • Metoda regulačních diagramů - Cp, Cpk
 • Studie R&R (GRR) - metoda založena na rozpětí (MSA)
 • Studie R&R (GRR) - metoda založena na rozpětí - BOSCH M3
 • Studie R&R (GRR) - metoda založena na rozpětí - Nereplikovatelné měření
 • Studie R&R (GRR) - metoda založena na průměru a rozpětí (MSA)
 • Studie R&R (GRR) - metoda ANOVA
 • Grafická analýza způsobilosti měřidel
 • Studie atributivních měřidel - metoda křížových tabulek
 • Studie atributivních měřidel - krátká metoda
 • Studie atributivních měřidel - model detekce signálu
  • Přehled provedených studií dle výrobku

  Definice číselníků

  Pro usnadnění práce v dalších částech programu nadefinujete číselníky jako např. kategorie měřidel, typy měřidel, seznam výrobků, pracovníci, kalibrační střediska, kalibrační postupy atd.

  Evidence měřidel

  Pro evidenci a uchování potřebných údajů o měřidle slouží "Seznam měřidel" a "Evidenční karta měřidla", kde mimo základní údaje o měřidle naleznete také údaje o kalibraci, historii užívání a oprav. Evidenční karta měřidla je propojena s programovou částí modulu "Kalibrace" a výsledné údaje z procesu kalibrace jsou automaticky přenášena do karty měřidla. Jedná se o údaje o výsledku kalibrace, datumu kalibrace, konce platnosti kalibrace, čísla protokolu, nejistoty měření atd. Historie externích i interních kalibrací je automaticky zaznamenávána. Máte-li protokoly z externích kalibrací v elektronické formě, můžete je připojit k záznamu o kalibraci a potom přímo z programu daný kalibrační protokol otevřít.

  Program je také přizpůsoben pro řízení měřidel dle jednotlivých výrobních závodů. Kdy požadujete, aby pracovníci daného výrobního závodu měli přístup jen k měřidlům téhož závodu.

  Program obsahuje také funkce pro vytváření vlastních tiskových sestav. A dále funkce pro změnu názvů položek a textů ve formulářích i v již předdefinovaných tiskových sestavách.

  Posouzení použitelnosti měřidel

  V rámci programu jsou k dispozici funkce pro posouzení použitelnosti měřidel (stanovení minimálni tolerance Tmin) ve vazbě na rozlišení měřidla, rozšířenou nejistotu, mezní hodnotu Gpp a mezní míru rozlišitelnosti. Posouzení použitelnosti měřidel je v souladu s VDA 5.

  Kalibrace

  Kalibrace je užitečný nástroj k zajištění řádného řízení a provádění interní i externích kalibrací měřidel.

  Základní prvky "kalibrace" jsou:

  • plán kalibrace zajišťující výběr měřidel s prošlou lhůtou kalibrace k požadovanému datu
  • zaznamenání sledovaných ( kalibrovaných ) rozměrů
  • vlastní provádění kalibrace včetně výpočtu chyby a rozšířené nejistoty měření
  • zobrazení chyby linearity v celém sledovaném rozsahu měřidla
  • průběh kalibrací a zobrazení stability měřidla
  • tisk kalibračního protokolu (možnost definování vlastních kalibračních protokolů)

  Výdejna měřidel

  Pro evidenci zapůjčených měřidel a zaznamenání historie vypůjček použijete funkce části programu "Výdejna měřidel". Vypůjčky měřidel jsou automaticky zaznamenávány do karty měřidla a tím máte okamžitý přehled o skutečném umístění měřidla.

  Studie způsobilosti měřidel - MSA

  Modul Metrologie Profesional obsahuje metody pro vyšetřování způsobilosti měřidel včetně metod pro atributivní měřidla. Užitečnou funkcí této části programu je zobrazení provedených studií měřidel dle výrobků.

  Použivané metody pro analýzu způsobilosti měřidel:

  • Studie opakovatelnosti měřidla - Cg, Cgk
  • Metoda regulačních diagramů - Cp, Cpk
  • Studie R&R (GRR) - metoda založena na rozpětí MSA
  • Studie R&R (GRR) - metoda založena na rozpětí - Bosch M3
  • Studie R&R (GRR) - metoda založena na rozpětí - Nereplikovatelné měření
  • Studie R&R (GRR) - metoda založena na průměru a rozpětí MSA
  • Studie R&R (GRR) - metoda ANOVA
  • Grafická analýza způsobilosti měřidel
  • Studie atributivních měřidel - metoda křížových tabulek
  • Studie atributivních měřidel - krátká metoda
  • Studie atributivních měřidel - model detekce signálu

  Q-LanYs - Správa, evidence a kalibrace měřidel, Software pro metrologii a MSA   Q-LanYs - Správa, evidence a kalibrace měřidel, Software pro metrologii a MSA
  Q-LanYs - Správa, evidence a kalibrace měřidel, Software pro metrologii a MSA   Q-LanYs - Správa, evidence a kalibrace měřidel, Software pro metrologii a MSA
  Q-LanYs - Správa, evidence a kalibrace měřidel, Software pro metrologii a MSA   Q-LanYs - Správa, evidence a kalibrace měřidel, Software pro metrologii a MSA
  (kliknutím na náhled se zobrazí v novém okně v plné velikosti)
  Pro bližší informace nás kontaktujte.