Monitoring výrobního procesu a prostojovosti strojů

Q-LanYs Novinky v modulu Monitoring prostojovosti strojů ...

V dnešní době je nutné nejen neustále zlepšovat a optimalizovat jakost vyráběných výrobků, ale také klást velký důraz na zvyšování produktivity práce a snížování nákladovosti výrobních procesů. Za tímto účelem byl vyvinut "systém pro monitoring prostojovosti strojů a monitoring výrobního procesu" k identifikování slabých míst v oblasti produktivity práce a činností ovlivňujích nákladovost a produktivitu práce výrobních procesů. To znamená jste schopni odhalit slabiny v oblastech logistiky materiálu, organizace práce, technického stavu strojů a také v oblasti kvality vyráběných produktů.

Q-LanYs Pack 2018
Monitoring prostojovosti strojů a výrobních procesů

Pro zajištění dostupnosti našeho systému i pro malé firmy jsou k dispozici variantní řešení od nejjednodušší konfigurace systému až po sofistikovaný systém úmožňijící monitorování strojů, sledování počtu cyklů, počtu vyrobených výrobků, výrobní hlášení, provádění SPC (statistickou regulaci výroby), sledování podílů plánovaných událostí jako údržby, přestavby linek a dále možnost on-line sledování kvalitativních parametrů výrobků nebo technologických parametrů. Dle nutnosti jsme také schopni zajistit bezdátový přenos sledovaných impulsů.

Dále tento produkt umožňuje sběr dat o probíhající výrobě nebo výrobku přímo z výrobního procesu a také provádět statistickou regulaci parametrů výrobků (SPC) přímo na pracovišti nebo operaci.

Dle složitosti konfigurace systému monitoringu jej můžeme rozdělit na konfiguraci :

 • Basic - Nejjednodušší konfigurace umožňující monirovování stavu stroje "vypnut / zapnut a nevyrábí / zapnut a vyrábí / událost". Událostí je myšlena např. údržba stroje, přestavba na jiný výrobek atd. Dále četnost výrobních cyklů, počet vyrobených výrobků atd. Na základě získaných dat je možné analyzovat sledovaný proces pomocí grafů a vypočtených statistik.
 • Standard - Navíc od konfigurace BASIC je na pracovišti umístěn operátorský panel, pomocí kterého je možno provádět výrobní hlášení, idetifikovat prostoje zadáním kódů prostojovosti a dále sledovat události včetně jejich časové náročnosti.
 • Profesionál - Ucelený monitorovací systém s možnostmi monitoringu prostojovosti, indetifikací příčin prostojovosti, sledování událostí (údržby stroje, přestavby atd.), prováděním výrobního hlášení, SPC a on-line sledováním kvalitativních a technologických parametrů.
 • Schéma monitorovacího systémů

  Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity

  .

  Používané obrazovky a formuláře

  Sledování průběhu stavu stroje
  Grafické sledování stavu monitorovaných strojů (výrobních linek) na základě dat zaznamenaných modulem „Monitor“.

  Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity

  .

  Analýzy monitorovaných dat

  Analýzy zaznamenaných dat pro zjišťování skutečného stavu a trendů prostojovosti a produktivity strojů dle různých hledisek (událostí, pracovišť, pracovníků, příčin prostojů atd.)

  Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity  .

  Operátorský panel

  Jde o aplikaci určenou přímo pro operátory, kteří prostřednictvím panelových PC umístěných přímo na pracovišti mohou zaznamenávat důležité informace jako:

 • příčiny prostojů
 • zahájení a ukončení událostí (údržby, přestavby, atd.)
 • provádět SPC přímo na pracovištili
 • zaznamenávat údaje o vyrobené produkci a zmetkovitosti (výrobní hlášení)
 • Q-LanYs Q-LanYs Q-LanYs Q-LanYs
  .

  Nastavení konfigurace systému monitoringu.

  Modul „Monitor“ zajišťuje nastavení monitorovacího systému, vlastní komunikaci se zařízením indikující prostoje sledovaného stroje (linky) a zaznamenávání jejich stavu na SQL server.

  Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity
  Stáhněte si kompletní katalog s popisem systému Q-LanYs ve formátu PDF.
  Pro bližší informace nás kontaktujte.