FMEA a Kontrolní plány

Q-LanYs Novinky v modulu FMEA a Kontrolní plány ...

Tento software je určen pro zpracování a společné řízení dokumentů FMEA a Kontrolní plány. Pro přehledné uspořádání dokumentů a jejich snadné vyhledání je možné definovat stromovou strukturu projektů / výrobků nebo procesů. Pro každý projekt/proces můžete vytvořit aktivní diagram procesu. Pro usnadnění tvorby FMEA a kontrolních plánů jsou k dispozici znalostní databáze a funkce pro nakopírování obsahu podobných již existujících dokumentů. U kontrolních plánů máte možnost si zvolit, zda požadujete zabezpečit vazbu mezi celkovým kontrolním plánem a dílčími kontrolními instrukcemi (např. instrukcemi pro výstupní kontrolu, vstupní kontrolu, SPC, atd.). To znamená mít možnost spravovat všechny kontrolní plány a kontrolní instrukce z jednoho místa. Samozřejmě jsou také k dispozici funkce pro zaznamenání historie změn obou dokumentů a další funkce. Software je také přizpůsoben a obsahuje řadu funkcí pro vytvoření vícejazyčných FMEA a kontrolních plánů.

Souhrn hlavních funkcí modulu:

 • Možnost vytvoření stromové struktury projektů / výrobků / procesů.
 • Možnost vytvoření aktivních diagramů procesu pro každý projekt / výrobek / proces.
 • Možnost připojení diagramu procesu vytvořeném v jiném software v libovolném formátu.
 • Definování více verzí FMEA a Kontrolních plánů k jednomu projektu / procesu (tzn. více variant výrobků ...)
 • Vytváření vícejazyčných FMEA a Kontrolních plánů v rámci jednoho dokumentu/formuláře.
 • Zpracování FMEA a Kontrolních plánů (možnost nakopírování obsahu již existujících dokumentů)
 • Pro usnadnění zpracování FMEA a Kontrolních plánů je k dispozici znalostní databáze pro uložení/vložení vzorových pasáží
 • Je zajištěna podpora pro zpracování jazykových verzích dokumentů v češtině, angličtině a němčině.
 • Možnost zajištění vazby kontrolních plánů a dílčích kontrolních instrukcí.
 • Tisk dokumentů včetně možnosti vytvoření vlastních tiskových sestav v MS Word nebo MS Excel.
 • Zaznamenání historie verzí a změn dokumentů.
 • Rychlý přístup k FMEA a KP přímo z aktivních diagramů procesů.
 • Rychlý přístup ke znění předchozích verzí dokumentů.
 • Umožněno zpracování nových verzí FMEA a KP paralelně vedle již platných verzí dokumentů.
 • Zajištěno pravidelné řízení revizí/přezkoumání FMEA
 • Statistiky FMEA (Přehled dle RPN, Výskyt-Význam matice, Top 10 příčin dle RPN)
Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin   Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin   Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin   Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin   Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin  
(kliknutím na náhled se zobrazí v novém okně v plné velikosti)
Stáhněte si kompletní katalog s popisem systému Q-LanYs ve formátu PDF.
Pro bližší informace nás kontaktujte.